Nyhetsarkiv

Pensjon – store forskjeller mellom kvinner og menn

I utgangspunktet er pensjonsreglene like for kvinner og menn. Likevel er det flere helt spesifikke forskjeller mellom kjønnene som innebærer at kvinner får en annen pensjonsopptjening enn menn eller at kvinner bør ta andre valg enn menn. To grunnleggende ulikheter er at kvinner lever lenger enn menn og at kvinner har større sannsynlighet for å blir uføre.

Pandemi og pensjoner i private bedrifter

De aller fleste bedriftene klarte seg gjennom den første nedstegningen i vår, i mange tilfeller godt hjulpet av myndighetenes kompenasjonsordninger. Når permitteringsperioden nå forlenges til 52 uker, så er det likevel et tydelig signal for at situasjonen er prekær i mange bransjer og at kompenasjonsordningene bare har bidratt til å utsette de problemene som mange virksomheter opplever.

Lite gjennomtenkte pensjonsregler gir pensjonister umulige valg

Grunnprinsippene i pensjonsreformen er i hovedsak fornuftige og det er stort sett også vedtatt overgangsregler mellom gamle og nye regler som gir noenlunde forutsigbarhet. Men det finnes da også enkelte unntak og da dreier deg seg om tilfeller hvor framtidige pensjonister må foreta valg uten at man har mulighet til å finne ut hva alternativene faktisk innebærer. Er nærmest grotesk eksempel ble vi gjort kjent med denne uka.

Stolte på selger og mistet pensjonen

Denne uken fikk vi en fortvilt henvendelse fra en arbeidstaker i offentlig sektor. Han ville feire overgangen til pensjonstilværelsen ved å dra på en tre måneder lang reise. Dette gjorde han ved å ta permisjon uten lønn i perioden fram mot 62 år. Rådgiveren i banken mente at dette ikke kunne være noe problem og ordnet alt det økonomiske rundt turen.

Karrieresteg i 2019 verdt millioner

Ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere, blir ved årsskifte 2019/2020 overflyttet fra den gamle til den nye varianten av Offentlige tjenestepensjon. Den gamle ordningen har et spesielt kjennetegn som innebærer at det er ekstremt lønnsomt å gjennomføre et karrierestig før denne overgangen skjer.

Bokmerk og del