Rådgivning for bedrifter

Vurdering av bedriftens pensjonsordninger

Bedriftsbetalte pensjoner kan bestå av tjenestepensjon, personalforsikringer og Avtalefestet pensjon (AFP).

Disse skal suplere folketrygdens ytelser og sørge for at de ansatte har mulighet til å opptjene en god og forutsigbar alderspensjon samt å gi økonomisk trygghet for den ansatte og hans etterlatte ved uførhet eller tidlig død.

Hvordan denne pakken best kan utformes avhenger bl.a. av bedriftens lønnsnivå, aldersfordeling og kjønnsfordeling.

Ettersom mange bedrifter har lagt pensjonsleverandørens anbefalinger til grunn, er det stor sannsynlighet for at bedriften har en pensjonspakke som er mer optimalisert for selgers provisjonsprogram enn bedriftens behov.

AFP er en pensjonsordning som passer ekstremt bra i enkelte bedrifter og de ansatte kan kvalifisere seg for pensjonsrettigheter til en brøkdel av prisen for tjenestepensjoner. AFP selges imidlertid verken av banken eller pensjonsmegleren og er derfor en svært underkommunisert og lite utbredt pensjonsordning i små og mellomstore bedrifter.

Ofte har bedriftens eier spesielle pensjonsbehov som skal ivaretas. 

Vi selger ikke pensjoner og vi er heller ikke pensjonsmeglere, men vi kjenner svært godt til hvilke betingelser som er konkurransedyktige for de enkelte produktene. Derfor er våre modeller for bedriftsvurdering svært godt egnet for å bestemme hvilke pensjonsordninger bedriften bør etablere samt å beregne hva disse bør koste.

Seminar og individuell rådgivning for ansatte

Vi har god og lang erfaring med korte seminarer for bedriftens ansatte hvor målet er å gi generell informasjon om hvilke rettigheter bedriftens pensjonsordning yter ved alderspensjon og ved forsikringstilfeller som uførhet og tidlig død.

Vi kan også gjennomføre individuell orientering for seniorer.