Pensjonssamtale

Pensjonssamtale er et konsept hvor vi setter av en halvtime til å besvare generelle og spesifikke spørsmål om klients pensjonssituasjon.

Oftest skjer denne rådgivningen i form av en telefonsamtale eller videokonferanse (Teams, Zoom eller lignende). Det er imidlertid heller ikke noe problem at denne rådgivningen skjer i form av en utveksling av emailer omtrent innenfor samme tidsramme.

Pensjonssamtale er et lavterskeltilbud og kan f.eks. gjerne benyttes til å avklare om det er behov for en mer omfattende rådgivning, altså en Individuell pensjonsvurdering.

En halvtime er mer enn nok tid til å besvare konkrete pensjonsspørsmål og for ektefeller er dette oftest tilstrekkelig tid til å svare på spørsmål for begge to.

Denne rådgivningen er imidlertid lite egnet for å gå igjennom store mengder dokumenter eller beregning av pensjoner.

En slik halvtimes pensjonssamtale koster 1.250 kr (1.000 kr + mva).

Dette er en type rådgivning hvor det bedrifter og organisasjoner kan inngå avtale om rabattert rådgivning for sine ansatte og medlemmer.