Individuell pensjonsvurdering

Individuell pensjonsvurdering skal gi oppdragsgiver informasjon om egen pensjon og være et konkret beslutningsgrunnlag når valg skal foretas.

Mange har en pensjonssituasjon som er tilstrekkelig oversiktlig og avklart at de kan velge en enklere og billigere Kompaktversjon av Individuell pensjonsvurdering.

Uansett resulterer rådgivningen i en skriftlig rapport med pensjonsberegninger, konkrete anbefalinger samt et avsluttende telefonmøte for å sikre at alt er riktig forstått.

Ytterligere informasjon om Individuell pensjonsvurdering:

 • Hva er forskjellen mellom Kompaktversjon og Fullversjon?

  Hovedforskjellen på de to versjonene er hvordan informasjon om pensjonsopptjening samles og hvor omfattende rapporten skal være:
  I Kompaktversjonen har vi en detaljert oppskrift på hvilke opptjeningsdata som kreves og hvordan de innhentes, men det er oppdragsgiver selv som gjør denne jobben. I de fleste tilfeller er det enkelt og raskt å samle informasjonen.

  I Fullversjonen er det vi som samler mange av disse opplysningene ved hjelp av fullmakt utstedt av oppdragsgiver.

  Fullversjonen leverer en detaljert beskrivelse av hvert enkelt pensjonselement og har mål om å formidle ganske inngående informasjon om hvordan pensjonen opptjenes. I Kompaktversjonen fokuserer på å oppsummere de viktigste kjennetegnene og anbefalingene.

  Selve pensjonsberegningene er like i begge versjonene.

 • Hvem har best utbytte av en Individuell pensjonsvurdering?
  Våre kunder kjennetegnes ved manglende tillit til at diverse pensjonskalkulatorer er i stand til å beskrive deres pensjonssituasjon. De ønsker å få oversikt over sin pensjonsøkonomi og være sikker på at de ikke går glipp av gratis eller billig pensjonsopptjening.

  Her finner du en mer konkret beskrivelse av hvilke personer som har spesiell nytte av en Individuell pensjonsvurdering.
   
 • Hva koster en slik rådgivning?
  Kompaktversjonen har en fastpris på 6.000 kroner for enkeltpersoner og 10.000 kroner for ektefeller/samboere.

  Prisen for Fullversjonen ligger i intervallet 8 – 15.000 kroner og normalt vil vi avtale en fastpris etter at omstendighetene for oppdraget er kartlagt.
   
 • Hvilke data trenger vi?
  Utgangspunktet er at vi ikke har tilgang til informasjon om klienten overhode.
  Alle data som pensjonsvurderingen skal baseres på, må enten fremskaffes av klienten selv eller klienten må gi oss relevante fullmakter slik at vi kan innhente opplysninger fra leverandørene.

  Vi har laget en oversikt over hvilke data vi trenger for å utarbeide en Individuell pensjonsvurdering.

  Det er viktig å skille mellom historien og framtiden: Opplysninger om hva som har skjedd og hvilken pensjonsopptjening som har resultert av tidligere ansettelsesforhold er enkelt å framskaffe.

  Framtidige pensjonsutbetalinger vil imidlertid i stor grad avhenge av de valg man foretar seg nå og gjennom resten av karrieren. Behovet for en individuell pensjonsvurdering er gjerne at man står overfor ulike alternative veivalg som man ønsker å få beregnet konsekvenser av. Derfor er vi spesielt opptatt av at relevante scenarier blir beskrevet på en god måte.
   
 • Hvordan komme i gang?
  Start med å sende en email til birger@pensjonseksperten.no hvor du beskriver situasjonen.


  Vi vil raskt anbefale en egnet form for rådgivning.

  Vi vil uansett alltid ta en grundig gjennomgang med oppdragsgiver før oppdraget igangsettes for å være sikker på at begge parter har en felles forståelse av oppdragets rammer og omfang.

Bokmerk og del