Individuell pensjonsvurdering

Individuell pensjonsvurdering skal gi oppdragsgiver informasjon om egen pensjon og være et konkret beslutningsgrunnlag når valg skal foretas.

Uansett resulterer rådgivningen i en skriftlig rapport med beskrivelse av hvert enkelt pensjonselement, oppsummering av de tingene som er spesielt viktig, samt beregning av framtidige årlige pensjoner i hvert enkelt scenario for videre opptjening og uttak. Alle pensjonsberegningene viser framtidige utbetalinger før og etter skatt slik at man kan sammenligne og se hva som passer best ut fra individuelle hensyn.

Etter at rapporten er oversendt avsluttes rådgivningen med et telefonmøte for å sikre at alt er riktig forstått.

Våre kunder kjennetegnes ved manglende tillit til at diverse pensjonskalkulatorer er i stand til å beskrive deres pensjonssituasjon på en rriktig måte. De ønsker å få oversikt over sin pensjonsøkonomi og være sikker på at de foretar gode valg slik at de får en god, robust og forutsigbar pensjonsøkonomi resten av livet.

Pris

Prisen for en Individuell pensjonsvurdering ligger normalt i intervallet 8 – 15.000 kroner (inkl. mva). Prisen avhenger av hvor komplisert situasjonen er, hvor mange forskjellige scenarier som må utredes og hvor mye tid vi må bruke på å framskaffe relevant informasjon om opptjeningshistorikk og andre relevante data.

Mange har en pensjonssituasjon som er oversiktlig og avklart. Når slike personer også prioriterer selv å framskaffe alle relevante data og oversende dem samlet, så kan vi gi en fastpris på 6.000 kroner for enkeltpersoner og 10.000 kroner for ektefeller/samboere. Det er dette vi kaller for hurtigversjonen.

Uansett kan vi avtale en fastpris etter at omstendighetene for oppdraget er kartlagt.

Datagrunnlag

Utgangspunktet er at vi ikke har tilgang til informasjon om klienten overhode. Alle data som pensjonsvurderingen skal baseres på, må enten fremskaffes av klienten selv eller klienten må gi oss relevante fullmakter slik at vi kan innhente opplysninger fra leverandørene.

Vi har laget en oversikt over hvilke data vi trenger for å utarbeide en Individuell pensjonsvurdering.

Det er viktig å skille mellom historien og framtiden: Opplysninger om hva som har skjedd og hvilken pensjonsopptjening som har resultert av tidligere ansettelsesforhold er enkelt å framskaffe.

Framtidige pensjonsutbetalinger vil imidlertid i stor grad avhenge av de valg man foretar seg nå og gjennom resten av karrieren. Behovet for en individuell pensjonsvurdering er gjerne at man står overfor ulike alternative veivalg som man ønsker å få beregnet konsekvenser av. Derfor er vi spesielt opptatt av at relevante scenarier blir beskrevet på en god måte.

Hvordan komme i gang?

Start med å sende en email til birger@pensjonseksperten.no hvor du beskriver situasjonen. Vi vil raskt anbefale en egnet form for rådgivning.

Vi vil uansett alltid ta en gjennomgang med oppdragsgiver før oppdraget igangsettes for å være sikker på at begge parter har en felles forståelse av oppdragets rammer og omfang.