Om Pensjonseksperten

Birger Myhr

Pensjonseksperten AS ble etablert i 2006 med en visjon om å yte leverandørnøytral og uavhengig hjelp til bedrifter, næringsdrivende og privatpersoner ved overgang til et helt nytt pensjonssystem.

Pensjonsreformen har medført at privatpersoner må foreta valg som har store og livslange konsekvenser. I mange tilfeller er dette konsekvenser som ikke synliggjøres i pensjonsportaler og kalkulatorer. Feil valg kan derfor ha svært store og varige konsekvenser for pensjonsøkonomien. 

Pensjonseksperten selger ikke pensjoner og våre kunder kan derfor være sikker på at vi kun ivaretar deres interesser.

På hjemmesiden og i våre nyhetsbrev legger vi jevnlig ut informasjon om hva du må være oppmerksom på og kunnskap som skal gjøre deg litt bedre rustet til å ta valg som gir deg gode forutsetninger for en god, trygg og forutsigbar pensjonsøkonomi.

I tillegg har vi utviklet spesielle rådgivningstjenester for ulike målgrupper som beskrives under menypunkt Pensjonsrådgivning.

Kontaktinformasjon

Ønsker du ytterligere informasjon, så kontakt oss:

Kontaktinformasjon:
Telefon: +47 95768308
e-mail: birger@pensjonseksperten.no
Postadresse:

Pensjonseksperten AS
Att: Birger Myhr
Mispelveien 50
3152 Tolvsrød

Org. nr: 996 525 791