Pensjonsrådgivning

Våre konsepter for pensjonsrådgivning

Pensjon representerer store verdier. Normale karrierer resulterer i pensjonsopptjening verdt 12 – 15 millioner, men mange har ennå mye større pensjonsrettigheter.

Pensjonsreformen har medført at hver enkelt framtidig pensjonist i langt større grad enn tidligere må foreta valg som har store konsekvenser for framtidige pensjonsutbetalinger. Vi ser at mange tar feil beslutninger og taper pensjonsrettigheter. Enkelte ender opp i en situasjon med en livslang dårlig pensjonsøkonomi.

Feil valg skyldes delvis at man har basert sin planlegging på «gratis» pensjonsrådgivning i banken eller at man stoler på mangelfulle eller direkte feilaktige beregninger i diverse pensjonskalkulatorer.

Vi ønsker å bruke dette nettstedet og våre nyhetsbrev til å gi gratis generell informasjon om pensjon og å påpeke situasjoner hvor personer må være spesielt oppmerksomme.

I tillegg har vi utviklet diverse konsepter for individuell pensjonsrådgivning for privatpersoner og næringsdrivende som beskrevet nedenfor.

Vi ser også at mange små og mellomstore bedrifter ikke har egen kompetanse på pensjon og har derfor etablert ordninger basert på leverandørenes anbefalinger. Dette har medført at kostnadene nå vokser kraftig uten at dette kommer ansatte til gode i form av gode pensjonsutsikter, se nedenfor.

Individuell rådgivning for privatpersoner og næringsdrivende

 • Pensjonssamtale
  Pensjonssamtale er et konsept hvor vi bruker en halvtime til å besvare generelle og spesifikke spørsmål om klients pensjonssituasjon.
  En slik Pensjonssamtale koster 1.000 kr (800 kr + mva).
  Les mer. 
   
 • Individuell Pensjonsvurdering  – Kompaktversjon

  Dette er den typen pensjonsrådgivning som passer for de alle fleste personer mellom 50 og 65 år som har en relativt oversiktlig og avklart situasjon.

  Målet med denne rådgivningen er å sørge for at oppdragsgiver forstår de økonomiske konsekvensene av de enkelte valgene og bidra til en god, trygg og forutsigbar pensjonsøkonomi.

  Kompaktversjonen baseres på pensjonsdata som oppdragsgiver selv framskaffer. Med dette som utgangspunkt kan vi gjøre pensjonsberegninger, identifisere muligheter og trusler. Alt blir oppsummert i et notat. Rådgivningen avsluttes med et telefonmøte for å være sikker på at alt er riktig forstått.

  Kompaktversjonen av Individuell pensjonsvurdering har en fastpris på 6.000 kr for enkeltpersoner og 10.000 kr for par.
  Les mer.

 • Individuell Pensjonsvurdering – Fullversjon

  Fullversjonen av Individuell pensjonsvurdering er en grundig gjennomgang av kundens pensjonssituasjon og benyttes når omstendighetene rundt pensjonsopptjeningen eller pensjonsrettighetene er kompliserte eller uavklarte.

  Fullversjonen benyttes også når kunden selv ikke ønsker eller ikke har mulighet til selv å skaffe oversikt over pensjonsrettighetene. I slike tilfeller får vi en fullmakt som gjør det mulig å kontakte pensjonsleverandøren direkte og innhente relevante opplysninger.

  Rapporten består av en beskrivelse av hvert enkelt av de relevante pensjonselementene, konkrete anbefalinger samt detaljerte pensjonsberegninger for aktuelle scenarier. Rådgivningen avsluttes med et telefonmøte for å være sikker på at alt er riktig forstått.

  Fullversjonen av Individuell pensjonsvurdering koster fra 8.000 kr til 15.000 kr (6.400 til 12.000 kr + mva) avhengig av situasjonen.
  Les mer.

 • Modell for langsiktig sparing
  Vi har utviklet vi en alternativ modell for privat kapitalforvaltning hvor målet er å redusere eksponeringen mot store børsfall i forbindelse med langsiktig sparing.
  Les mer.

Rådgivning for bedrifter

Bedriftsbetalte pensjoner består av tjenestepensjon, personalforsikringer og AFP.

Da OTP ble etablert i 2006 valgte mange det «første og beste» tilbudet, gjerne gjennom sin normale bankforbindelse. Etter hvert har gebyrene eskalert og mange bedrifter betaler nå på kostbare ordninger som er dårlige både for bedriften, ansatte og eieren.

Vi kan bistå små og mellomstore bedrifter med å sette sammen en pensjonspakke som balanserer kostnader, sparing til alderspensjon og økonomisk sikkerhet ved uførhet og tidlig død.

Hvilke ordninger som passer avhenger bl.a. av bedriftens størrelse, alderssammensetning, kjønnsfordeling og lønnsnivå. I tillegg er det selvsagt viktig å sørge for at eierens egne økonomiske interesser er godt ivaretatt.

Les mer.

Bokmerk og del