Pensjonsrådgivning

Våre konsepter for pensjonsrådgivning

Pensjon representerer store verdier. Normale karrierer resulterer i pensjonsopptjening verdt 12 – 15 millioner, men mange har ennå mye større pensjonsrettigheter.

Pensjonsreformen har medført at hver enkelt framtidig pensjonist i langt større grad enn tidligere må foreta valg som har store konsekvenser for framtidige pensjonsutbetalinger. Vi ser at mange tar feil beslutninger og taper pensjonsrettigheter. Enkelte ender opp i en situasjon med en livslang dårlig pensjonsøkonomi.

Feil valg skyldes delvis at man har basert sin planlegging på «gratis» pensjonsrådgivning i banken eller at man stoler på mangelfulle eller direkte feilaktige beregninger i diverse pensjonskalkulatorer.

Vi ønsker å bruke dette nettstedet og våre nyhetsbrev til å gi gratis generell informasjon om pensjon og å påpeke situasjoner hvor personer må være spesielt oppmerksomme.

I tillegg har vi utviklet diverse konsepter for individuell pensjonsrådgivning for privatpersoner og næringsdrivende som beskrevet nedenfor.

Vi ser også at mange små og mellomstore bedrifter ikke har egen kompetanse på pensjon og har derfor etablert ordninger basert på leverandørenes anbefalinger. Dette har medført at kostnadene nå vokser kraftig uten at dette kommer ansatte til gode i form av gode pensjonsutsikter, se nedenfor.

Individuell rådgivning for privatpersoner og næringsdrivende

 • Pensjonssamtale
  Pensjonssamtale er et konsept hvor vi bruker en halvtime til å besvare generelle og spesifikke spørsmål om klients pensjonssituasjon. En slik Pensjonssamtale koster 1.250 kr (1.000 kr + mva).
  Les mer. 
   
 • Individuell Pensjonsvurdering

  Dette er den typen detaljert og individuelt tilpasset rådgivning som passer for personer som ønsker å få oversikt over sine alderspensjoner. Slike klienter er typisk i alderen 50 til 65 år.

  Rådgivningen passer også for personer i alle aldre som står overfor valg med konsekvenser for framtidig pensjonsøkonomi (f.eks. jobbskifte) eller personer som plutselig får sine framtidsplaner endret f.eks. som følge av uførhet eller ektefelles død.

  Vi har utarbeidet varianter av Individuell pensjonsvurdering som er spesielt tilpasset næringsdrivende. Disse skal hjelpe bedriftseiere å velge mellom ulike alternativer og utnytte de mulighetene som finnes.

  Individuell Pensjonsvurdering skal beskrive muligheter og trusler, samt gi et godt grunnlag for å foreta valg mellom relevante alternativer. Målet med denne rådgivningen er å sørge for at klienten forstår de økonomiske konsekvensene av de enkelte valgene og bidra til en god, trygg og forutsigbar pensjonsøkonomi.

  Individuell Pensjonsvurdering resulterer i en skriftlig rapport som beskriver alle relevante pensjonselementer. Rapporten inneholder også konkrete pensjonsberegninger for relevante scenarier for videre opptjening og uttak. Rådgivningen avsluttes alltid med en gjennomgang på telefon eller videokonferanse som sørger for at alt er riktig forstått.

  Individuell pensjonsvurdering koster fra 8.000 kr til 15.000 kr (6.400 til 12.000 kr + mva) avhengig av situasjonen.

  I tilfeller hvor klienten har en oversiktlig og avklart situasjon og hvor klienten selv framskaffer alle relevante data samlet, kan vi avtale en fastpris på 6.000 kr for enkeltpersoner og 10.000 kr for par. Det er dette vi kaller Hurtigversjonen.
  Les mer.

 • Modell for langsiktig sparing
  Vi har utviklet vi en alternativ modell for privat kapitalforvaltning hvor målet er å redusere eksponeringen mot store børsfall i forbindelse med langsiktig sparing.
  Les mer.

Rådgivning for bedrifter

Bedriftsbetalte pensjoner består av tjenestepensjon, personalforsikringer og AFP.

Da OTP ble etablert i 2006 valgte mange det «første og beste» tilbudet, gjerne gjennom sin normale bankforbindelse. Etter hvert har gebyrene eskalert og mange bedrifter betaler nå på kostbare ordninger som er dårlige både for bedriften, ansatte og eieren.

Vi kan bistå små og mellomstore bedrifter med å sette sammen en pensjonspakke som balanserer kostnader, sparing til alderspensjon og økonomisk sikkerhet ved uførhet og tidlig død.

Hvilke ordninger som passer avhenger bl.a. av bedriftens størrelse, alderssammensetning, kjønnsfordeling og lønnsnivå. I tillegg er det selvsagt viktig å sørge for at eierens egne økonomiske interesser er godt ivaretatt.

Les mer.