Nyhetsarkiv

Redusert stilling fram mot endelig pensjon?

Mange ønsker å gå ned i redusert stilling de siste årene før endelig pensjonstidspunkt. Det er enkelt å få oversikt over hvilken effekt endringen får for den løpende lønnsutbetalingen, men vanskeligere å finne ut hvor mye den livslange pensjonen endres. Dette eksempelet viser at en sykehuslege kan redusere belastningen i mange år uten at pensjonen reduseres mer enn 730 pr. måned etter skatt.

Forsert uttak av Privat AFP

Altfor mange velger å starte uttak av pensjon ved 62 år selv om de fortsetter å jobbe. Dette gjelder både alderspensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon. Men framfor alt gjelder det AFP. Nå er det framkommet nye opplysninger som kan forklare hvorfor så mange velger feil.