Nesten 50% marginalskatt på pensjon

Marginalskatt på pensjonsinntekt i 2024

Marginalskatt på pensjonsinntekt i 2024

Marginalskatt på lønnsinntekt i 2024. Det mørke området markerer effekten av at lønn under 7,1 G er pensjonsgivende i Folketrygden. Det lyse feltet er altså ' Ekte marginalskatt'.

Marginalskatt på lønnsinntekt i 2024. Det mørke området markerer effekten av at lønn under 7,1 G er pensjonsgivende i Folketrygden. Det lyse feltet er altså ' Ekte marginalskatt'.

Grovt forenklet kan man si at pensjonister beskattes etter en modell hvor de første 240.000 kr i årlig pensjon er skattefrie. ‘Minstepensjonister’ betaler altså ikke skatt.

For pensjon over dette nivået er imidlertid marginalskattesatsen kun unntaksvis under 35%. Figuren til høyre viser f.eks. at marginalskattesatsen i området mellom 300.000 og 390.000 kroner er hele 47,8 prosent.

Man kan da tenke seg følgende situasjon:
En person har arbeidet et langt yrkesliv og ligger an til å få en årlig pensjon før skatt på 380.000 kroner. Han velger å jobbe tre måneder ekstra og pensjonskalkulatoren viser at dette vil øke hans årlige pensjon med 1.000 kroner. Hva skjer med skatten som følge av denne økte pensjonen:

  • Trygdeavgiften øker med 51 kroner
  • Fellesskatten øker med 220 kroner
  • Pensjonsfradraget reduseres med 167 kroner
  • Trinnskatten øker med 40 kroner

Av den økte bruttopensjonen på 1.000 kroner forsvinner altså 478 kroner i form av økt skatt. Marginalskatten på pensjon er altså i dette tilfellet 47,8 prosent.

 

Stikkord