Offentlig tjenestepensjon

Redusert stilling fram mot endelig pensjon?

Mange ønsker å gå ned i redusert stilling de siste årene før endelig pensjonstidspunkt. Det er enkelt å få oversikt over hvilken effekt endringen får for den løpende lønnsutbetalingen, men vanskeligere å finne ut hvor mye den livslange pensjonen endres. Dette eksempelet viser at en sykehuslege kan redusere belastningen i mange år uten at pensjonen reduseres mer enn 730 pr. måned etter skatt.

Karrieresteg i 2019 verdt millioner

Ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere, blir ved årsskifte 2019/2020 overflyttet fra den gamle til den nye varianten av Offentlige tjenestepensjon. Den gamle ordningen har et spesielt kjennetegn som innebærer at det er ekstremt lønnsomt å gjennomføre et karrierestig før denne overgangen skjer.

Taper 850.000 på tidlig pensjonsopptjening

Det er naturlig å tro at desto flere års medlemskap man har i en pensjonsordning, desto høyere vil verdien av pensjonsopptjeningen bli. Slik er det ikke nødvendigvis i Offentlig tjenestepensjon. Her beskrives et eksempel på at pliktåret i militæret reduserer verdien av pensjonsopptjeningen med 850.000 kroner. Problemet aktualiseres i forbindelse med pensjonsreformen i offentlig sektor: Ved årsskiftet 2019/20 meldes årskullene fra 1963 ut av dagens bruttoordning og det blir utstedt en Oppsatt pensjon. Enkelte vil få en negativ overraskelse da!