Offentlig tjenestepensjon

Karrieresteg i 2019 verdt millioner

Ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere, blir ved årsskifte 2019/2020 overflyttet fra den gamle til den nye varianten av Offentlige tjenestepensjon. Den gamle ordningen har et spesielt kjennetegn som innebærer at det er ekstremt lønnsomt å gjennomføre et karrierestig før denne overgangen skjer.

Taper 850.000 på tidlig pensjonsopptjening

Det er naturlig å tro at desto flere års medlemskap man har i en pensjonsordning, desto høyere vil verdien av pensjonsopptjeningen bli. Slik er det ikke nødvendigvis i Offentlig tjenestepensjon. Her beskrives et eksempel på at pliktåret i militæret reduserer verdien av pensjonsopptjeningen med 850.000 kroner. Problemet aktualiseres i forbindelse med pensjonsreformen i offentlig sektor: Ved årsskiftet 2019/20 meldes årskullene fra 1963 ut av dagens bruttoordning og det blir utstedt en Oppsatt pensjon. Enkelte vil få en negativ overraskelse da!

Offentlig ansatte tjener lite på å jobbe etter fylte 62 år

Ett av hovedmålene med pensjonsreformen var å sørge for at det alltid skulle lønne seg å jobbe «litt mer» eller «litt lenger». Prinsippet kalles gjerne for arbeidslinja. Etter fem år er det klart at tiltakene har gitt den tilsiktede effekten i privat sektor. I offentlig sektor ble det aldri gjennomført tilsvarende endringer i AFP og tjenestepensjoner. I praksis saboterer offentlig tjenestepensjon de incentivene til videre arbeid som ligger i folketrygdens alderspensjon. Her kan du lese hvor lite det faktisk lønner seg å fortsette å jobbe i offentlig sektor etter fylte 62 år.

Bokmerk og del