Karrieresteg i 2019 verdt millioner

Forsert karrieretrinn kan være verdt millioner

Forsert karrieretrinn kan være verdt millioner

Ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere, blir ved årsskifte 2019/2020 overflyttet fra den gamle til den nye varianten av Offentlige tjenestepensjon.

Den gamle ordningen har et spesielt kjennetegn som innebærer at det er ekstremt lønnsomt å gjennomføre et karrierestig før denne overgangen skjer, nemlig sluttlønnsprinsippet.

I et tenkt eksempel står en offentlig ansatt foran et karrieresteg som innebærer at lønnen øker med 2 G, altså omtrent 200.000 kroner. Arbeidstakeren er født i 1963 og har vært ansatt i offentlig sektor siden fylte 23 år. Skjer karrieresteget rett etter overflyttingen til den nye ordningen, skal hele hennes oppsatte pensjon, altså den pensjonen hun har opptjent gjennom 35 års medlemskap i den gamle ordningen, beregnes på grunnlag av lav lønn. Dersom karrieresteget skjer før 2020, skal den oppsatte pensjonen beregnes på grunnlag av den høye lønnen.

Forskjellen er på 0,87 G (som i dag er omtrent 85.000 kroner pr. år) ved en valgt utbetaling fra fylte 65 år.

Gjennomføres krarrieretrinnet før 2020, så har dette en merverdi på over 1,65 million kroner i dagens pengeverdi.