Taper 850.000 på tidlig pensjonsopptjening

For enkelte blir befalspliktåret kostbart

For enkelte blir befalspliktåret kostbart

Denne personen har vært ansatt i offentlig sektor i aldersintervallet 37 til 52 år. De 15 opptjeningsårene gir ham en opptjening på 15/30, altså 50 prosent av full opptjening.

I forbindelse med individuell pensjonsvurdering, oppdaget vi imidlertid at han hadde ett års pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjon hos en annen tjenestepensjonsleverandør. Denne opptjeningen skjedde i forbindelse med pliktåret etter befalsutdannelse tidlig i 20-årene. Ettersom begge opptjeningsperiodene omfattes av overføringsavtalen skal opptjeningen beregnes samlet på grunnlag av regelverket i den ordningen man sist var medlem av.

Riktignok øker samlet opptjeningstid til 16 år, men opptjeningen skal nå skje i 40-deler. Altså 16/40. Som følge av det ekstra opptjeningsåret reduseres opptjeningen fra 50 prosent til 40 prosent av fullt opptjente rettigheter i offentlig sektor. Tapet har en verdi på hele 850.000 kroner!

Tilsvarende finner vi fra tid til annen eksempel på at personer enkelt kan øke verdien på sine pensjoner svært mye, noen ganger med flere millioner kroner.