Folkevalgte og pensjonsopptjening

Mager pensjonsopptjening for Stortingsrepresentanter

Mager pensjonsopptjening for Stortingsrepresentanter

Pensjonsopptjeningen for Stortingsrepresentanter ble lagt om i 2012 med tilbakevirkende kraft for de som ble innvalgt i 2009. De som søker seg til en taburett bør ha annen motivasjon enn rask pensjonsopptjening.

To perioder på Stortinget fra 2009 til 2017 resulterer i en årlig pensjon fra 67 år og livslangt på 60.000 kroner.

Tilsvarende antall år som ordfører i en mellomstor kommune gir en samordningsfri årlig tidligpensjon fra 65 til 67 år på 400.000 kroner og en livslang samordnet pensjon fra 67 år på i størrelsesorden 150.000 kroner pr. år.