Redusert stilling fram mot endelig pensjon?

Høy marginalskatt for alle nivåer av pensjonsinntekt

Høy marginalskatt for alle nivåer av pensjonsinntekt

Mange ønsker å gå ned i redusert stilling eller å redusere vaktbelastningen de siste årene før endelig pensjonstidspunkt. Det er enkelt å få oversikt over hvilken effekt endringen får for den løpende lønnsutbetalingen, men vanskeligere å finne ut hvor mye den livslange pensjonen endres. Dette eksempelet viser at en sykehuslege kan redusere belastningen mye uten at pensjonen reduseres mer enn 730 kroner pr. måned etter skatt.

Utgangspunktet for denne beregningen er en sykehuslege født i 1964 som har en inntekt på 11 G (1,22 millioner kroner). Hun planlegger i utgangspunktet å jobbe fullt til fylte 65 år. Så har hun imidlertid også mulighet til å justere vaktbelastning ot timetall på en slik måte at lønnen reduseres til 9 G.

Spørsmålet er da hvor mye den månedlige livslange pensjonen reduseres fra 65 år dersom hun velger dette alternativet i perioden fra 60 til 65 år.

Hennes pensjon består av mange komponenter:

  • Alderspensjon fra Folketrygden
  • Ny Offentlig AFP
  • Tjenestepensjon opptjent etter gamle regler til og med 2019
  • Tjenestepensjon opptjent etter nye regler fra og med 2020

I dette tilfellet er det faktisk kun den siste komponenten som endres og reduksjonen kan ganske enkelt beregnes til 1.229 kroner redusert pensjon pr. måned livslangt fra 65 år før skatt.

Etter skatt er reduksjonen faktisk kun 730 kroner, mye takket være den skyhøye marginalskatten på pensjonsinntekter.