Nyhetsarkiv

Lite gjennomtenkte pensjonsregler gir pensjonister umulige valg

Grunnprinsippene i pensjonsreformen er i hovedsak fornuftige og det er stort sett også vedtatt overgangsregler mellom gamle og nye regler som gir noenlunde forutsigbarhet. Men det finnes da også enkelte unntak og da dreier deg seg om tilfeller hvor framtidige pensjonister må foreta valg uten at man har mulighet til å finne ut hva alternativene faktisk innebærer. Er nærmest grotesk eksempel ble vi gjort kjent med denne uka.

Stolte på selger og mistet pensjonen

Denne uken fikk vi en fortvilt henvendelse fra en arbeidstaker i offentlig sektor. Han ville feire overgangen til pensjonstilværelsen ved å dra på en tre måneder lang reise. Dette gjorde han ved å ta permisjon uten lønn i perioden fram mot 62 år. Rådgiveren i banken mente at dette ikke kunne være noe problem og ordnet alt det økonomiske rundt turen.

Karrieresteg i 2019 verdt millioner

Ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere, blir ved årsskifte 2019/2020 overflyttet fra den gamle til den nye varianten av Offentlige tjenestepensjon. Den gamle ordningen har et spesielt kjennetegn som innebærer at det er ekstremt lønnsomt å gjennomføre et karrierestig før denne overgangen skjer.

BSU fortsatt like lønnsom

I 2019 kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 75.000 kroner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus på 13.500 kroner. For de yngste ungdommene er det enda gunstigere: Barn født i årene 2003 til 2006 kan tjene over 99.000 skattefritt. Pensjonsbonusen blir da på hele 18.000 kroner. For næringsdrivende med barn er dette så lønnsomt at myndighetene har begrenset hvor høy timelønn foreldrene kan betale.

Feil i mange lederpensjoner

Lederpensjoner er den tredje formen for bedriftsbetalte pensjoner og kommer altså på toppen av tjenestepensjoner og AFP. Mange slike avtaler er utdaterte og innebærer at det er uklart hvilken pensjon ordningen faktisk skal levere. I tillegg har bedriften i mange tilfeller oppfylt sin forpliktelse på en måte som innebærer at lederen skulle beskattet pensjonsverdien ved opptjening. Ledere sitter altså med pensjonsrettigheter verdt millioner som skulle vært innberettet og beskattet som lønn allerede for mange år siden.