Feilen i Nav-kalkulator er fortsatt ikke rettet opp

Den øverste figuren viser Nav sin framstillingsmåte. Den nederste figuren viser virkelig sammenheng.

Den øverste figuren viser Nav sin framstillingsmåte. Den nederste figuren viser virkelig sammenheng.

Mange har forsøkt å gi det endelige svaret på om det lønner seg å ta ut pensjon allerede ved 62 år eller om det lønner seg å vente til man faktisk slutter å jobbe. Altså forsert eller balansert uttak av pensjon.

Forsøkene mislykkes ettersom de ikke går inn på det som faktisk er problemet, nemlig feilen i Nav sin kalkulator som etter 9 år fortsatt ikke er rettet opp.

Problemet er blitt beskrevet på dette stedet allerede flere ganger, blant annet i 2016:
Feil i Navs pensjonskalkulator fører eldre inn i betalingsproblemer

Nav svarer hver gang at vi har beskrevet problemstillingen riktig, men at de ikke vurderer dette til å være en feil. Fordi kalkulatoren ikke skal brukes til å sammenligne verdien av ulike uttaksalternativer.

Men hva skal en stakkar gjøre da?
Ettersom forsert uttak er såpass utbredt, er det fullstendig naturlig at en 61-åring vil beregne hvilken pensjon de ulike alternativene vil resultere i. Og Nav-kalkulatoren er det eneste verktøyet myndighetene tilbyr. Vi kan ikke se at det kommer opp noen varseltrekant dersom man beregner verdien av et forsert uttak.

Noen tastetrykk senere kommer man fram til at «jeg må bli 92 år for at det ikke skal lønne seg å starte uttak tidlig».
Brukeren har gått i fella. Tar man hensyn til at pensjon under utbetaling reguleres 0,75% lavere enn pensjon under opptjening, så er skjæringspunktet gjerne 10 år tidligere.
Den varige effekten av et forsert pensjonsuttak blir altså langt større enn hva Nav-kalkulatoren ga inntrykk av.

Nav-kalkulatoren har nå snart altså gitt feil beslutningsgrunnlag for ti årskull av 61-åringer. Vi snakker altså om over en halv million personer, hvor mange har valgt forsert uttak. 
Uten denne feilen hadde mange valgt annerledes. Og noen hadde unngått å ende opp i en situasjon med vedvarende dårlig pensjonsøkonomi.

Pensjonsreformen har medført svært mye fleksibilitet. Fleksibilitet innebærer imidlertid også at framtidige pensjonister må ta mange aktive valg som de tidligere ikke trengte å ta. 
Denne valgfriheten forutsetter også at myndighetene må presentere informasjon som setter brukerne i stand til å ta gode beslutninger.
På dette punktet har de etter 10 år fortsatt ikke levert.

Stikkord