En modell for langsiktig sparing med redusert risiko

Slik kan privatpersoner gjennomføre langsiktig sparing med redusert risiko

Slik kan privatpersoner gjennomføre langsiktig sparing med redusert risiko

De siste ukene har hovedindeksen på Oslo Børs falt med 30%. På det laveste var indeksen nede på 605,28 poeng forrige uke.

Allerede lenge før finanskrisen i 2008 utviklet vi en alternativ modell for privat kapitalforvaltning hvor målet var å redusere eksponeringen mot store børsfall i forbindelse med langsiktig sparing.

Utgangspunktet for denne forvaltningsmodellen var en observasjon om at hovedindeksene over tid følger en langsiktig trend. Grafen viser hvordan hovedindeksen på Oslo Børs har utviklet seg siden 2008. Denne modellen utnytter dette fenomenet og gjør det mulig for privatpersoner å styre sin langsiktige sparing på en måte som innebærer høy avkastning over tid, men til en betydelig redusert risiko.

De som fulgte denne modellen, hadde nesten ingen penger på børs da koronafallet startet.

Les mer om modellen, hvem den passer for og et konkret eksempel.