OSEBX har forlatt trendkanalen

For et par uker siden forsvant OSEBX ut av trendkanalen

For et par uker siden forsvant OSEBX ut av trendkanalen

Det finnes mange strategier for hvordan kapital i langsiktig sparing skal forvaltes.

Mange har ingen strategi overhode og velger å stole på magefølelsen. Av alle alternativer er dette det dårligste fordi man ender opp med å selge nær bunnen og kjøpe nær toppen.

Aller helst vil man kjøpe på bunnen og selge på toppen, men i praksis er dette ikke mulig.

I stedet kan man velge en modell som medfører at man tvinges til å kjøpe seg opp i nærheten av bunnen selv om all magefølelse og intuisjon tilsier at man må holde seg langt unna etter så tunge fall. 

Tilsvarende at man tvinges til å starte nedsalg når man befinner seg i nærhet av toppen, selv om alt ser ut til å vokse inn i himmelen.

Trendkanalen kan benyttes til å bestemme hvordan aksjeandelen skal være.