Har du 1,1 millioner på konto, Ola?

Ola fulgte strømmen og startet pensjonsuttak ved 62 år

Ola fulgte strømmen og startet pensjonsuttak ved 62 år

Ola velger nå å pensjonere seg ved fylte 67 år. Alderspensjonen i folketrygden og AFP har han imidlertid i likhet med mange andre i sitt årskull tatt ut allerede fra 62 år.

Han har hatt en inntekt på omtrent 7 G (nå 700.000 kr) og fikk fra 62 år 18.100 kroner mer inn på kontoen hver måned etter skatt. Med god disiplin og forsiktig forvaltning av disse pengene, så skal det nå stå over 1,1 millioner kroner på sparekontoen.

Fra 67 år vil han få utbetalt 4.600 kroner mindre etter skatt enn hva han ville fått utbetalt med et balansert uttak.

Dette ser i utgangspunktet ut som en god deal, men har du 1,1 millioner på kontoen nå, Ola? Eller ble det bobil i stedet?

Stikkord