Redusert stilling fram mot endelig pensjon?

Mange ønsker å gå ned i redusert stilling de siste årene før endelig pensjonstidspunkt. Det er enkelt å få oversikt over hvilken effekt endringen får for den løpende lønnsutbetalingen, men vanskeligere å finne ut hvor mye den livslange pensjonen endres. Dette eksempelet viser at en sykehuslege kan redusere belastningen i mange år uten at pensjonen reduseres mer enn 730 pr. måned etter skatt.
Abonner på