Uførepensjon

Hvordan velger man mellom AFP og uføreytelser?

Halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter og mange av disse må før fylte 62 år velge mellom AFP og uføreytelser. Tilsvarende valg gjelder forsåvidt i offentlig sektor også, selv om alternativene der ser annerledes ut. Forestående reform av offentlig tjenestepensjon gjør det ytterligere viktig å forstå konsekvensene av valget før beslutningen tas. Pensjonskalkulatorene på nettet er direkte uegnet som beslutningsgrunnlag og HR-personell som bistår ansatte i en slikt valg uten en individuell pensjonsvurdering har enten for høy selvtillit eller for lav selvinnsikt…

Bedrifter blir rundlurt ved overgang til ny uførepensjon

Mange bedrifter har tjenestepensjoner med uføredekninger. Som følge av uførepensjons­reformen må disse bedriftene i løpet av 2016 omdanne sine ordninger slik at de tilfredsstiller de nye reglene. De færreste bedrifter har egen kompetanse til å forstå konsekvensene av endringene. Nå selges forsikringer som verken bedriften eller de ansatte har noen som helst nytte av.