Sykepleier

Sykepleiere og pensjon

Sykepleiernes pensjonsrettigheter er basert på en egen lov fra starten av 1960-tallet. Dette innebærer bl.a. at sykepleiere står overfor helt andre valg enn «offentlig ansatte». En spesiell gruppe av sykepleiere går glipp av svært store pensjoner på grunn av at de ikke kjenner til hvilke pensjonsrettigheter de har og hvordan disse opptjenes.