Selgerne tar sannsynligvis feil

OSEBX siden 2008

OSEBX siden 2008

Figuren til høyre viser hvordan hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) har utviklet siden finanskrisen i 2008.

Det er enkelt å se at utviklingen hele tiden har fulgt en trendlinje med en årlig vekst på omlag 9% og at en trendkanal rundt denne trendlinjen har definert indeksens bane med vekst og tilbakegang over tid.

Dersom man lar seg overbevise av selgernes prognoser på at den ville veksten vil vedvare, så er det bare å laste opp. Både nettaviser og sosiale medier fylles nå opp av saker som bl.a. varsler mulighet for supergod pensjonsøkonomi og ultralav pensjonsalder dersom man bare øker aksjesparingen. Det er tydelig at selgerne nå henvender seg til grupper som har lite kunnskap og manglende forutsetninger for å forstå konsekvensene.

10.11.2017: På tide å selge?

Historien viser imidlertid at forventet avkastning de neste årene blir lav:

  • Hovedindelsen har befunnet seg inne i trendkanalen i godt over 70% av tiden
  • Hovedindeksen har aldri befunnet seg sammenhengende over trendkanalen i mer enn 7 måneder
  • Hovedindeksen har heller aldri befunnet seg sammenhengende under trendkanalen i mer enn 7 måneder
  • Hovedindeksen har krysset trendlinjen, enten på vei opp eller på vei ned, godt over 30 ganger
  • Det har aldri gått mer enn halvannet år mellom to slike kryssinger

Om man tror at den tendensen vil vedvare, så er det enkelt å lage seg en investeringsstrategi hvor eksponeringen i aksjemarkedet hele tiden avhenger av hvordan hovedindeksen ligger i forhold til trendkanelen. Man kan f.eks. følge vår strategi for langsiktig sparing med lav risiko

OSEBX er nå 17% over trendlinjen og har vært utenfor trendkanalen i 19 uker allerede.

De som følger vår modell for langsiktig sparing er nå godt i gang med å selge de fondsandelene som ble kjøpt i 2020. Nedsalget skjer ukentlig over en lengre periode og forutsatt at børsen holder sog på dagens nivå i noen måneder til, vil man realisere en gevinst på 45%. Pengene blir da plassert med lav risiko fram til neste gang modellen viser at forutsetningene for framtidig vekst igjen er oppfylt.