På tide å selge?

OSEBX med trendkanal

Figuren til høyre viser hvordan hovedindeksen på Oslo Børs har utviklet seg gjennom de siste ni årene. Når børsen først fikk stabilisert seg etter krakket i 2008, har OSEBX befunnet seg innenfor en kanal på +/- 10% av trendlinjen det aller meste av tiden.

Om man har tro på at denne trendlinjen fortsatt er riktig, så ligger det an til dårlig avkastning for indeksfond framover.

På tide å selge?