Restriksjon på bruk av tittel har liten effekt

Illustrasjon fra Hegnar.no

Illustrasjon fra Hegnar.no

Justis- og beredskapsdepartementets har presentert et forslag til ny finansavtalelov. Målet med endringene er å sørge for at færre skal havne i alvorlige gjeldsproblemer.

Forslaget som har fått mest omtale er er at selskaper som selger finansprodukter ikke får anledning til å ha ansatte med tittelsen Finansrådgiver.

Vi mener forslaget vil ha begrenset effekt. Det avgjørende er at kundene selv blir i stand til å skille en selger fra en rådgiver.

Sjekk artikkelen Enkelt å avsløre en pensjonsselger som utgir seg som pensjonsrådgiver.