Enkelt å avsløre en «pensjonsselger» som utgir seg som «pensjonsrådgiver»

Selger

Selger

En pensjonsrådgiver tar betalt for å gi deg sine beste råd om hvordan du enklest og billigst mulig kan få en pensjonsøkonomi som er tilstrekkelig til at du kan realisere dine planer for pensjonstilværelsen.

En pensjonsselger prøver å overbevise deg om at du trenger ytterligere pensjonssparing for å få den pensjonsøkonomien du ønsker. Og anbefaler den pensjonssparingen han har høyest provisjon på.

Er du usikker på om personen du har avtalt en pensjonsgjennomgang med er en pensjonsselger eller en pensjonsrådgiver?

Her er 6 konkrete ting som avslører en pensjonsselger:

Optimalisering av vilkårsbaserte pensjonsprodukter

Utgangspunktet for en uavhengig pensjonsrådgivning vil ALLTID være å utnytte betingelsene i de vilkårsbaserte pensjonsordningene.

Svært mange kan øke verdien av sin pensjonsopptjening med flere hundre tusen gjennom noen tastetrykk, f.eks. ved etterregistrering av grunnlag for omsorgspoeng eller ved å flytte pensjonsgrunnlag mellom ektefeller.

Eller ved å sørge for å kvalifisere seg for pensjonsordninger med en pensjonsverdi som man ellers må betale mangedobbelt for i de sparebaserte pensjonsordningene som pensjonsselgeren tilbyr.

En pensjonsselger vil aldri ha interesse av at du øker din pensjonsopptjening gjennom andre pensjonsprodukter enn de han selv oppnår provisjoner av.

Vurdering av behov for ekstra pensjonssparing

Selgeren begynner med å overbevise deg om at du trenger ekstra pensjonssparing. Ofte gjøres dette ved at det blir fortalt at du trenger en total pensjon som utgjør en viss andel av lønn, f.eks. 66%. Deretter logger han seg på en pensjonskalkulator og beregner hvor mye som mangler og hvor mye du må spare fra nå og framover for å dekke gapet.

En pensjonsrådgiver vil først beregne hvor mye pensjon du netto sitter igjen med etter at mulighetene for vilkårsbasert opptjening er utnyttet. Om dette ikke er tilstrekkelig vil det deretter være naturlig å se på muligheten for gradvis nedtrapping. Mange har f.eks. like høy pensjonsopptjening i en redusert som i en full stilling. Deretter vil man vurdere supplerende privat pensjonssparing.

Nedbetaling av gjeld vs. etablering av sparing

En pensjonsselger vil argumentere for at rentene nå er så lave at man bør prioritere individuell pensjonssparing i stedet for nedbetaling av gjeld.

En uavhengig pensjonsrådgiver vil i langt større grad anbefale at man bruker årene fram til pensjonstidspunktet til å bli gjeldfri og eventuelt bruke overskytende kapital til pensjonssparing.

Aktivt forvaltede fond vs. indeksfond

En uavhengig pensjonsrådgiver vil ALDRI anbefale sparing i aktivt forvaltede fond eller spesielle spareprodukter som har «pensjon» som del av navnet.

En selger vil alltid finne dokumentasjon for at det produktet han selger har en så høy avkastning at det rettferdiggjør høye forvaltnings- og administrasjonskostnader, selv om all nøytral forskning tilsier at dette ikke er tilfelle.

Gode indeksfond har årlige kostnader ned mot 0,2 prosent, mens mange spesialfond har kostnader på langt over 1 prosent.

Leverandørvalg pensjonssparing

Det finnes ingen finansinstitusjoner som generelt er bedre enn andre og en uavhengig pensjonsrådgiver vil derfor ALDRI anbefale en spesifikk leverandør.

Normalt vil du oppnå de beste betingelsene hos den leverandøren du ellers har et kundeforhold til eller hos den leverandøren som du har spesielle betingelser hos gjennom medlemskap i fagforening eller annen interesseorganisasjon.

Ditt valg av leverandør for pensjonssparing må derfor sees i sammenheng med ditt generelle valg av bank og forsikringsselskap.

En uavhengig pensjonsrådgiver vil selvsagt heller ikke opptre som mellommann ved etablering av en spareavtale.

Forsert vs. balansert uttak av pensjon

Pensjonsselgere utnytter en feil i Navs pensjonskalkulator til å argumentere for at personer bør starte uttak av pensjon ved 62 år, selv om de fortsetter å jobbe. De argumenterer med at de kan forvalte pengene med en høyere avkastning enn det Nav klarer.

En uavhengig pensjonsrådgiver vil presentere hvilke fremtidige pensjonsutbetalinger ulike alternativer for pensjonsuttak vil resultere i – selvsagt etter skatt. På grunnlag av dette kan man velge om det er hensiktsmessig å benytte høye nettoutbetalinger i en kortere periode til f.eks. å nedbetale gjeld før pensjonstidspunkt. En uavhengig pensjonsrådgiver vil ALDRI anbefale å plassere slike penger i et pensjonsfond eller lignende.