Pensjon for leger og tannleger

Tannlege

Tannlege

Næringsdrivende leger og tannleger har svært gode forutsetninger for å kvalifisere seg for en pensjonsordning de uansett bidrar tungt til finansiering av.

Men svært få benytter seg av muligheten.

Mange forbinder AFP feilaktig med store bedrifter og offentlig sektor og overser derfor muligheten til en svært attraktiv pensjonsopptjening.

Alle arbeidstakere – også selvstendig næringsdrivende – opptjener AFP på grunnlag av de inntektene de har gjennom hele karrieren. Normale inntekter resulterer i en AFP verdt 1,5 million kroner.

AFP-ordningen finansieres i betydelig grad av Staten, faktisk opptil 50% av kostnadene for enkelte årganger. Indirekte bidrar altså næringsdrivende gjennom den skatten de betaler tungt til finansiering av AFP-ordningen.

Hva er spesielt med tannleger og leger?

Næringsdrivende tannleger og leger har ikke spesielle rettigheter når det gjelder AFP. I forhold til andre næringsdrivende og mindre virksomheter organiseres og drives imidlertid lege- og tannlegeforetak vanligvis på en måte som gjør det spesielt enkelt å tilpasse seg vilkårene for Ny AFP i privat sektor.

Hvorfor velger så få å benytte ordningen?

Vi tror det spesielt er to grunner: For det første baserer næringsdrivende sin pensjonsplanlegging på «gratis» råd fra banken. Selvsagt vil ingen bank råde kundene sine til å velge andre produkter enn de han selv selger. Selv ikke når den andre ordningen koster under en tiendel av pensjonen de selv selger.
Den andre grunnen er at AFP krever planlegging. Allerede tidlig i 50-årene bør man begynne å tilpasse seg vilkårene for ordningen. Har man ikke gjort dette før fylte 55 år, er muligheten til AFP ugjenkallelig tapt.   

Hva gjør AFP-ordningen så gunstig?

AFP-ordningen er ikke nødvendigvis gunstig for alle. AFP kan være alt mellom «ekstremt ugunstig» og «ekstremt gunstig» alt avhengig av omstendighetene. Grunnen er at det ikke er noen sammenheng mellom størrelsen på innbetalingen og verdien av opptjeningen. Dette blir forklart i en artikkel vi skrev om Expert-konflikten tidligere i år.