Fripolise

5 tanker om Silvers havari

Sist uke ble det kjent at Finansdepartementet ikke var imponert over Silvers forsøk på å oppfylle kapitalkravene som følger av Solvens II. Følgelig blir selskapet satt under offentlig administrasjon. Nedenfor beskriver jeg kort fem tanker om den situasjonen som er oppstått.