mars 2016

Bedrifter blir rundlurt ved overgang til ny uførepensjon

Mange bedrifter har tjenestepensjoner med uføredekninger. Som følge av uførepensjons­reformen må disse bedriftene i løpet av 2016 omdanne sine ordninger slik at de tilfredsstiller de nye reglene. De færreste bedrifter har egen kompetanse til å forstå konsekvensene av endringene. Nå selges forsikringer som verken bedriften eller de ansatte har noen som helst nytte av.

Bokmerk og del