Store kostnadsforskjeller på innskuddspensjon

Påfallende store kostnadsforskjeller

Påfallende store kostnadsforskjeller

Med ytelsesbaserte tjenestepensjoner var det omtrent umulig for bedriftene selv å sammenligne tilbud fra ulike leverandører.

Når bedriftene nå i all hovedsak er over på innskuddsbaserte ordninger, kan de selv innhente tilbud fra relevante leverandører og sammenligne disse.

Pensjonsleverandør skifter man ikke ofte og det er derfor viktig at man foretar et kvalifisert valg når man først velger å innhente tilbud fra flere. Og det er fortsatt overraskende store forskjeller mellom de enkelte leverandørene. Figuren viser evaluerte kostnader som kommer på toppen av selve innskuddet. Tallene er hentet fra en nylig gjennomført evaluering hvor vi har bistått en bedrift med å innhente tilbud for en tjenestepensjonsordning med maksimale innskudd, maksimale ytelser for uførepensjon samt beste tilgjengelige ordning for innskuddsfritak ved uførhet.

Den dyreste leverandøren har dobbelt så høye kostnader som den billigste og det er ingen rammeavtaler eller andre bindinger som forklarer disse forskjellene.

Spesielt viktig er det å sikre at tilbudene er sammenlignbare med hensyn til følgende kriterier når de skal evalueres:

  • Innskuddene er basert på samme innskuddssatser og -grenser, spesielt i forhold til første G
  • Uførepensjonen er lik (satser og tillegg) og at alle tilbudene er basert på de samme fradragene for tidligere opptjening
    Dette er spesielt krevende når bedrifter i løpet av 2016 skal tilpasse seg de nye reglene for uførepensjon
  • Samme ytelser for den obligatoriske forsikringen Innskuddsfritak ved uførhet
    Noen leverandør tilbyr minimumsordningen, mens andre tilbyr ordninger som gir bedre ytelser for uføre

Spesielt viktig er det imidlertid å være oppmerksom på hvordan forvaltningskostnadene utvikler seg over tid og å gjennomskue selgernes retorikk!