To pensjonsspørsmål sentralt i årets tariffoppgjør

Blir det streik?

I privat sektor kan det bli streik fra helgen. To av spørsmålene på dagsorden handler om pensjon.

Skal pensjonsinnskudd gjelde fra første krone?

Det ene spørsmålet handler om minstekravene til pensjonsinnskudd i tjenestepensjoner.

I 2006 ble det bestemt at alle bedrifter over en viss minstestørrelse måtte etablere en tjenestepensjon. Dette kravet framgår av Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

Et pensjonsinnskudd på 2% av lønn bidrar i svært liten grad til en reell oppbygging av pensjonsformue, spesielt ettersom den første G-en ikke inngår i pensjonsgrunnlaget. Det har vel helt fra starten ligget i kortene at minimumskravene ville bli utvidet.

Kravet fra arbeidstagerne er at også den første G-en skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

Arbeidsgiverne argumenterer med at pensjonskostnaden for en ansatt med inntekt på 4G (ca. 400.000 kr) vil øke med 25%. Og det er forsåvidt riktig for pensjonsinnskuddet for OTP-bedriftene vil øke med 2.000 kroner fra 6.000 til 8.000 kroner.

Om man imidlertid ser pensjon som en del av lønnskostnadene, så vil bortfalt skjerming av første G øke kostnadene med 0,5%.

Det er vanskelig å se at dette rettferdiggjør en lang streik iallefall.

Endringer i AFP i privat sektor

Det har i løpet av 2017 pågått en evaluering av AFP-ordningen, slik det allerede ble vedtatt at det skulle gjøres da ordningen ble etablert. Et utvalg har konkludert med de tingene man visste allerede da ordningen ble etablert, nemlig at mangel på sammenheng mellom innbetaling av premie og verdi av pensjonen gir noen uheldige situasjoner:

  • Personer som har bidratt til finansiering av ordningen i mange år ender opp uten AFP
  • Personer som ikke har bidratt til finansieringen mer enn noen få år - spesielt da enkelte grupper av næringsdrivende og eiere av små bedrifter - får full AFP

Timingen er merkelig: For kun noen uker siden ble partene i offentlig sektor enig om en Ny AFP som omtrent er en blåkopi av den private AFP-en. Ingenting tilsier at det blir vesentlige endringer av den private AFP-en nå.

Er dette et spill som skal ende opp med at også privat sektor får en AFP-light (i ny OfTP kalt "Betinget tjenestepensjon") og at denne i sin helhet skal finansieres av staten?