Overførte omsorgspoeng og økte pensjonen med en halv million

Pensjonsopptjening på grunnlag av omsorg for egne barn

Pensjonsopptjening på grunnlag av omsorg for egne barn

Per Olav er næringsdrivende og hadde lave og variable inntekter gjennom den første halvdelen av karrieren.

Disse årene falt hovedbyrden med å forsørge familien på ektefellen Linnea som hadde fast jobb og middels inntekt.

I samme perioden fikk de også tre barn. Omsorgsopptjeningen tilfaller automatisk mor ettersom det var henne barnetrygden ble utbetalt til.

Per Olav har etterhvert lyktes med å få god lønnsomhet i sin virksomhet og vårt oppdrag var å hjelpe ham til å få en god pensjon til tross for lav opptjening gjennom mange år. Den Individuelle pensjonsvurderingen viser at Linnea har svært begrenset nytte av disse pensjonspoengene ettersom hun i de aller fleste årene hadde inntekt oppunder 4 G. Per Olav har imidlertid svært stort utbytte av denne.

Totalt øker de pensjonsbeholdningen med over 500.000 kroner ved å overføre omsorgsopptjeningen i 13 av de 17 årene.

Om Per Olav i tillegg lykkes i å oppfylle vilkårene for Ny AFP i bedriften sin, øker effekten med ytterligere 170.000 kroner.

Når vi utarbeider Individuelle pensjonsvurderinger for ektefeller er slik optimal allokering av omsorgspoeng en fast bestanddel, men resultatet for dette ekteparet var selvsagt unormalt høyt!

Det er viktig å være oppmerksom på at omsorgsopptjeningen ikke nødvendigvis skal tilskrives den som har lavest inntekt. Spesielt dersom en eller begge har opptjening i offentlig sektor, må man legge en helhetlig pensjonsvurdering til grunn for allokeringen.