Marginalskattesatser for 2018

Marginalskattesats for pensjonsinntekt uten samtidig lønnsinntekt

Marginalskattesats for pensjonsinntekt uten samtidig lønnsinntekt

Marginalskattesats for lønnsinntekt uten samtidig pensjonsinntekt

Marginalskattesats for lønnsinntekt uten samtidig pensjonsinntekt

Etter at statsbudsekket for 2018 ble ferdigforhandlet og vedtatt er det mulig å beregne hvilke marginalskattesatser som gjelder.

I bildekarusellen vises marginalskattesatser for hhv. pensjonsinntekt og lønnsinntekt. I begge beregningene er det lagt til grunn at man kun har en type inntekt.

Det er naturligvis kun mindre endringer i forhold til foregående år og prinsippet om at mange betaler en vesentlig høyere marginalskattesats på pensjonsinntekt enn de noen gang har betalt som lønnsmottaker gjelder fortsatt.

Spesielt gjelder dette når man beregner "ekte" marginalskatt på lønnsinntekt, hvor man altså tar hensyn til at lønn under 7,1 G er pensjonsgivende.

Stikkord