Indeksfond leverer over 9% avkastning

OSEBX i perioden 2008 til nå

OSEBX i perioden 2008 til nå

Figuren til høyre viser utviklingen av hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) de siste 9 årene.

I figuren er det også lagt inn en trendlinje som har en årlig vekst på litt over 9,1%.

Etter at de første utslagene etter finanskrisen hadde gått over, har hovedindeksen i omtrent 90% av ukene befunnet seg innenfor en kanal på +/- 10% av denne trendlinjen.

Vi er en nøytral og uavhenigig rådgiver og mener at billige indeksfond over tid gir en god avkastning fullt på høyde med aktivt forvaltede fond.