Halvferdig pensjonsreform fører eldre inn i betalingsproblemer

Forledes til å tro at en liten IPS sikrer pensjonsøkonomien

Forledes til å tro at en liten IPS sikrer pensjonsøkonomien

Pensjonsreformen har medført at fremtidige pensjonister må ta aktive valg som bestemmer framtidig pensjonsøkonomi.

Men framtidige pensjonister har ikke tilgang på balansert og uavhengig informasjon som er nødvendig for å ta gode beslutninger.

Det har oppstått et vakuum som bankene ikke bare utnytter til å selge dyre og dårlige pensjonsprodukter, men som også fører stadig flere eldre inn i en situasjon med betalingsproblemer og uopprettelig dårlig pensjonsøkonomi.

Bare for å presisere med en gang: Vi klandrer ikke bankene

De som jobber i banken har en oppgave, nemlig å sørge for at bankens overskudd blir så stort som mulig. Banken har ingen interesse av å gi sine kunder råd som sikrer en trygg, god og forutsigbar pensjonsøkonomi. Snarere tvert imot.

Det er spesielt to institusjoner vi mener har sviktet i å gi framtidige pensjonister et godt og balansert grunnlag for å ta gode beslutninger: Nav og arbeidstagerforeningene.

I begge tilfeller er dette institusjoner som fremtidige pensjonister må kunne forvente skal gi en balansert og uavhengig rådgivning.

Nav automatiserer prosessene rundt uttak av pensjon

Nav har satt inn mye ressurser på å lage automatiske søknadsprosesser med imponerende responstider.

Et slikt ensidig fokus på forenkling har imidlertid akkurat samme ulempen som skatteetaten opplevde ved innføring av ferdig utfylte selvangivelser: Bedagelig anlagte skatteyterne bruker ikke tid på å kontrollere tallene og går glipp av fradrag de har krav på.

På samme måten er søknadsprosessen rundt uttak av alderspensjon blitt så enkel at mange går glipp av opplagte pensjonsrettigheter, bl.a. knyttet til etterregistrering av omsorgsopptjening eller flytting av omsorgsopptjening mellom ektefeller.

Vi har vist eksempler på at enkeltpersoner har gått glipp av pensjonsopptjening verdt mange hundre tusen kroner i pensjonsformue.

Ingen grunn for framtidige pensjonister å være medlem av arbeidstagerforening

Heller ikke fagforeningene har noen grunn til å være stolt av de tjenestene de leverer til sine medlemmer: Flere – og spesielt de største – har ikke engang gjort noe forsøk på å etablere en tjeneste for nøytral og uavhengig pensjonsrådgivning.

I stedet har de etablert samarbeidsavtaler med de største finansinstitusjonene og medlemmene blir direkte videreformidlet til bankens selgere.  

Mange bedrifter tar ansvar

Men det finnes lyspunkter: Mange bedrifter har innsett at det er et svært attraktivt arbeidstagergode å yte både generell og individuell pensjonsrådgivning til sine ansatte, selv om arbeidsgiver strengt tatt ikke har noen forpliktelse til å gjøre dette.

Spesielt ser vi fått gode tilbakemelding på våre korte seminarer for ansatte i alle aldre. Halvannen time med nøytral og uavhengig informasjon og presentasjon av relevante eksempler bidrar til å rette opp det samfunnsskadelige inntrykket som bankenes reklamekampanjer har etablert.

Ettersom alle ansatte på en arbeidsplass som hovedregel omfattes av de samme pensjonsordningene, er det for oss som uavhengig pensjonsrådgiver også svært effektivt og billig å gjennomføre denne typen målrettet kursing i en jobbsammenheng.

Stikkord

Bokmerk og del