BSU fortsatt like lønnsom

13-åringer kan tjene 99.000 kroner skattefritt

13-åringer kan tjene 99.000 kroner skattefritt

BSU også lønnsomt for ungdommer over 16 år

BSU også lønnsomt for ungdommer over 16 år

Ekstremt lønnsomt

I 2019 kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 75.000 kroner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus på 13.500 kroner.
For de yngste ungdommene er det enda gunstigere: Barn født i årene 2003 til 2006 kan tjene over 99.000 skattefritt. Pensjonsbonusen blir da på hele 18.000 kroner.

For næringsdrivende med barn er dette så lønnsomt at myndighetene har begrenset hvor høy timelønn foreldrene kan betale. For enkelte næringsdrivende kan det være interessant å vite at samme begrensninger ikke gjelder for barnebarn og andre nærstående.

Skatt for lave inntekter

Kombinasjonen av Person­fradrag og Minstefradrag i lønnsinntekt innebærer at man for inntekter lavere enn 99.500 kr kun eventuelt skal betale Trygdeavgift.

I utgangspunktet er satsen for trygdeavgift på 8,2 prosent av all inntekt fra første krone for personer som er 17 år og eldre, mens den er 5,1 prosent for personer i aldersgruppen 13 til 16 år. I begge tilfeller er det fastsatt en Nedre grense for å betale trygdeavgift på 54 650 kroner. For inntekter under dette nivået skal man altså ikke betale skatt på lønnsinntekt overhode.

For lønnsinntekter over denne grensen skal man betale trygde­avgift etter en opptrappingssats på 25 prosent.

BSU

BSU er en incentiv­ordning som skal oppmuntre ungdom til å spare til bolig. Motivasjonen består i at sparebeløpet (begrenset oppad til 25.000 kr årlig) utløser en direkte skattereduksjon på 20 prosent av det sparte beløpet. Altså maksimalt 5.000 kroner.

Forutsatt at man benytter BSU-ordningen fullt ut og betaler inn 25.000 kroner, kan 17-åringer ha en inntekt på hele 75.046 kroner uten å betale skatt overhode.

For de yngste tenåringene blir verdien 99.670 kroner!

Opptjening av alderspensjon i folketrygden

Ungdommer har opptjening av alderspensjon i folketrygden basert på nye regler.

Det innebærer at inntektspensjonen opptjenes som en pensjonsformue, hvor årlig innskudd utgjør 18,1 prosent av den delen av inntekten som er under 7,1 G. Opptjeningen skjer fra første krone og det er ingenting som heter full opptjening.

Opptjeningen starter allerede ved 13 år.

Det faktum at ungdommer i alderen 13 til 16 omfattes av en redusert sats for trygdeavgift, kan kun forklares ved at skattemyndighetene har ignorert at aldersgrensen for opptjening av alderspensjon er blitt redusert fra 17 til 13 år.

Barn av selvstendig næringsdrivende og bedriftseiere

Å ansette egne barn og ungdommer i egen bedrift er så lønnsomt at myndighetene har lagt begrensninger på hvor høy timelønn ungdommene får lov til å motta. Disse begrensningene gjelder barn og ungdom som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Merk imidlertid også at det ikke finnes tilsvarende regler for barnebarn eller andre nærstående.

Når vi utarbeider Individuelle pensjonsvurderinger for næringsdrivende og bedriftseiere, er mulighetene for ansettelse av barn, barnebarn og andre nærstående blant punktene på sjekklisten vår.

Stikkord