Artikkel i Dine Penger: - Fem grep som er verdt millioner i økt pensjon

Faksimile fra artikkel i Dine Penger

Faksimile fra artikkel i Dine Penger

I begynnelsen av september la Dine Penger ut artikkelen «Fem grep som er verdt millioner i økt pensjon».

Det poenget som har fått desidert mest oppmerksomhet er muligheten for små selskaper å etablere en AFP-ordning. For den enkelte arbeidstaker som omfattes av ordningen er verdien halvannen og i enkelte tilfeller hele to million kroner. Og det til en kostnad for bedriften som er langt under en tiendedel. Vi snakker om «effektive pensjoner» fordi dette er en pensjonsordning som kan gi ekstremt mye pensjon i forhold til bedriftens kostnader.

Dette er igjen mulig på grunn av at AFP er en «vilkårsbasert» pensjonsordning og ikke «sparebasert», slik som f.eks. en innskuddspensjon.

Det er viktig å presisere følgende:

Det er ikke alle som har mulighet for å oppfylle vilkårene for AFP. For arbeidstakere som f.eks. allerede har fylt 55 år er skipet ugjenkallelig seilt.

Og selv om man har mulighet for å oppfylle vilkårene for AFP er det ikke sikkert at denne har en verdi på halvannen million kroner. Det kan på den ene siden skyldes at opptjeningen rett og slett er mindre. Det kan imidlertid også hende at AFP-en isolert sett har en verdi på halvannen million kroner eller mer, men at man har andre pensjonsopptjeninger som vil avkortes om man oppfyller vilkårene for AFP. På den måten blir nettoverdien av å etablere AFP mindre.

Men for de fleste eiere av små bedrifter som ennå ikke har fyllt 55 år og som i tillegg oppfyller visse minimumskrav, er AFP ekstremt lønnsom:
Eieren og de ansatte får en pensjonsopptjening som bedriften ellers måtte betalt minst ti ganger så mye for, om de velger de produktene som megler og bank prøver å selge.

Tenker hovedhensikten med artikkelen fra forfatterens side var å gjøre oppmerksom på at en pensjonsrådgiver har mulighet til å forbedre pensjonsopptjeningen på flere måter enn hva en «pensjonsselger» har.

Rådgivningsproduktet Individuell pensjonsvurdering er svært godt egnet for næringsdrivende og bedriftseiere som ønsker å finne ut om en AFP-etablering er lønnsom i sin spesielle situasjon.

Stikkord