Pensjon til etterlatte

Lite gjennomtenkte pensjonsregler gir pensjonister umulige valg

Grunnprinsippene i pensjonsreformen er i hovedsak fornuftige og det er stort sett også vedtatt overgangsregler mellom gamle og nye regler som gir noenlunde forutsigbarhet. Men det finnes da også enkelte unntak og da dreier deg seg om tilfeller hvor framtidige pensjonister må foreta valg uten at man har mulighet til å finne ut hva alternativene faktisk innebærer. Er nærmest grotesk eksempel ble vi gjort kjent med denne uka.