Du er her

Optimal lønn når pensjonsuttak starter

 • Optimal fordeling mellom lønn og utbytte før pensjonsuttak
   Optimal fordeling mellom lønn og utbytte før pensjonsuttak
 • Optimal fordeling mellom lønn og utbytte etter start pensjonsuttak
   Optimal fordeling mellom lønn og utbytte etter start pensjonsuttak
Publisert: 17.08.2018

Eiere av AS kan selv bestemme hvordan selskapets overskudd skal utbetales fordelt på lønn og utbytte.

Hvilken fordeling som er optimal avhenger bl.a. av eierens kjønn, bosted, årskull og opptjeningshistorikk.

Dette optimumet forskyver seg fra det tidspunktet eieren velger å starte uttak av alderspensjon, f.eks. fra fylte 62 år.

For å illustrere denne effekten benyttes følgende eksempel:

 • Kvinne født 1955
 • Bor i et område med høy sats for arbeidsgiveravgift, altså 14,1%
 • Har en lønnsinntekt på 150.000 kr ved siden av inntektene fra eget AS
 • Har en opptjeningshistorikk som innebærer at sluttpoengtallet øker dersom pensjonsgivende inntekt overstiger 7,00 G.
 • Har 15 års opptjening av Offentlig tjenestepensjon (OfTP) med en gjennomsnittlig stillingsandel på 75%

Første bilde i karusellen viser at det for henne vil lønne seg å ta ut alt overskudd som lønn inntil 1 million kroner og eventuelt overskytende som utbytte.

Etter at hun starter uttak av alderspensjon (beregnet til 400.000 kroner med fullt uttak), reduseres optimal lønn fra eget AS til 50.000 kr. Overskytende tas ut som utbytte.

Bokmerk og del