Du er her

Nyhetsarkiv

Slik kan privatpersoner gjennomføre langsiktig sparing med redusert risiko

En modell for langsiktig sparing med redusert risiko

Publisert: 26.03.2020

De siste ukene har hovedindeksen på Oslo Børs falt med 30%.

Allerede lenge før finanskrisen i 2008 utviklet vi en alternativ modell for privat kapitalforvaltning hvor målet var å redusere eksponeringen mot store børsfall i forbindelse med langsiktig sparing.

Skifte av pensjonsordning i offentlig sektor

Publisert: 20.01.2020

800.000 arbeidstakere er sysselsatt i offentlig sektor. Den andelen som er født i 1963 eller senere ble fra siste nyttår meldt ut av den gamle Bruttomodellen og flyttet over i den nye Påslagsmodellen.

Faksimile av brev mottatt fra Nav

Lite gjennomtenkte pensjonsregler gir pensjonister umulige valg

Publisert: 28.11.2019

Grunnprinsippene i pensjonsreformen er i hovedsak fornuftige og det er stort sett også vedtatt overgangsregler mellom gamle og nye regler som gir noenlunde forutsigbarhet.

Men det finnes da også enkelte unntak og da dreier deg seg om tilfeller hvor framtidige pensjonister må foreta valg uten at man har mulighet til å finne ut hva alternativene faktisk innebærer.

Er nærmest grotesk eksempel ble vi gjort kjent med denne uka.

Den øverste figuren viser Nav sin framstillingsmåte

Feilen i Nav-kalkulator er fortsatt ikke rettet opp

Publisert: 29.08.2019

Fra tid til annen dukker det opp en journalist som ønsker å gi det endelige svaret på om det lønner seg å ta ut pensjon allerede ved 62 år eller om det lønner seg å vente til man faktisk slutter å jobbe.
Altså forsert eller balansert uttak av pensjon.

De fleste forsøkene mislykkes ettersom de ikke går inn på det som faktisk er problemet, nemlig feilen i Nav sin kalkulator som etter 9 år fortsatt ikke er rettet opp.

Forsert karrieretrinn kan være verdt millioner

Karrieresteg i 2019 verdt millioner

Publisert: 20.02.2019

Ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere, blir ved årsskifte 2019/2020 overflyttet fra den gamle til den nye varianten av Offentlige tjenestepensjon.

Den gamle ordningen har et spesielt kjennetegn som innebærer at det er ekstremt lønnsomt å gjennomføre et karrierestig før denne overgangen skjer.

I hvilken måned bør pensjonsuttaket starte?

Hvilken måned lønner det seg å slutte å jobbe?

Publisert: 21.01.2019

Hvert år slutter over 50.000 personer å jobbe for å bli alderspensjonister.

Ettersom verdien av den årlige pensjonsopptjeningen ikke fordeles likt over alle årets tolv måneder, kan du tape mange hundre tusen pensjonskroner på å velge feil avskjedsmåned.

BSU fortsatt like lønnsom

Publisert: 03.01.2019

I 2019 kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 75.000 kroner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus på 13.500 kroner.
For de yngste ungdommene er det enda gunstigere: Barn født i årene 2003 til 2006 kan tjene over 99.000 skattefritt. Pensjonsbonusen blir da på hele 18.000 kroner.

For næringsdrivende med barn er dette så lønnsomt at myndighetene har begrenset hvor høy timelønn foreldrene kan betale.

Feil i mange lederpensjoner

Publisert: 13.11.2018

Lederpensjoner er den tredje formen for bedriftsbetalte pensjoner og kommer altså på toppen av tjenestepensjoner og AFP.

Mange slike avtaler er utdaterte og innebærer at det er uklart hvilken pensjon ordningen faktisk skal levere. I tillegg har bedriften i mange tilfeller oppfylt sin forpliktelse på en måte som innebærer at lederen skulle beskattet pensjonsverdien ved opptjening.

Ledere sitter altså med pensjonsrettigheter verdt millioner som skulle vært innberettet og beskattet som lønn allerede for mange år siden.

Når offentlige bedrifter velger innskuddspensjon

Publisert: 05.11.2018

Mange bedrifter med offentlig tilknytning har Offentlig tjenestepensjon (OfTP).

Pensjonsreformen for offentlig sektor er nå vedtatt og innebærer at tjenestepensjoner også for offentlig ansatte blir harmonisert med de prinsippene som gjelder for pensjonsreformen generelt og som allerede har vært gjeldende i private bedrifter siden 2011.

Sider

Bokmerk og del