Du er her

Nyhetsarkiv

Den øverste figuren viser Nav sin framstillingsmåte

Feilen i Nav-kalkulator er fortsatt ikke rettet opp

Publisert: 29.08.2019

Fra tid til annen dukker det opp en journalist som ønsker å gi det endelige svaret på om det lønner seg å ta ut pensjon allerede ved 62 år eller om det lønner seg å vente til man faktisk slutter å jobbe.
Altså forsert eller balansert uttak av pensjon.

De fleste forsøkene mislykkes ettersom de ikke går inn på det som faktisk er problemet, nemlig feilen i Nav sin kalkulator som etter 9 år fortsatt ikke er rettet opp.

Forsert karrieretrinn kan være verdt millioner

Karrieresteg i 2019 verdt millioner

Publisert: 20.02.2019

Ansatte i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere, blir ved årsskifte 2019/2020 overflyttet fra den gamle til den nye varianten av Offentlige tjenestepensjon.

Den gamle ordningen har et spesielt kjennetegn som innebærer at det er ekstremt lønnsomt å gjennomføre et karrierestig før denne overgangen skjer.

I hvilken måned bør pensjonsuttaket starte?

Hvilken måned lønner det seg å slutte å jobbe?

Publisert: 21.01.2019

Hvert år slutter over 50.000 personer å jobbe for å bli alderspensjonister.

Ettersom verdien av den årlige pensjonsopptjeningen ikke fordeles likt over alle årets tolv måneder, kan du tape mange hundre tusen pensjonskroner på å velge feil avskjedsmåned.

BSU fortsatt like lønnsom

Publisert: 03.01.2019

I 2019 kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 75.000 kroner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus på 13.500 kroner.
For de yngste ungdommene er det enda gunstigere: Barn født i årene 2003 til 2006 kan tjene over 99.000 skattefritt. Pensjonsbonusen blir da på hele 18.000 kroner.

For næringsdrivende med barn er dette så lønnsomt at myndighetene har begrenset hvor høy timelønn foreldrene kan betale.

Feil i mange lederpensjoner

Publisert: 13.11.2018

Lederpensjoner er den tredje formen for bedriftsbetalte pensjoner og kommer altså på toppen av tjenestepensjoner og AFP.

Mange slike avtaler er utdaterte og innebærer at det er uklart hvilken pensjon ordningen faktisk skal levere. I tillegg har bedriften i mange tilfeller oppfylt sin forpliktelse på en måte som innebærer at lederen skulle beskattet pensjonsverdien ved opptjening.

Ledere sitter altså med pensjonsrettigheter verdt millioner som skulle vært innberettet og beskattet som lønn allerede for mange år siden.

Når offentlige bedrifter velger innskuddspensjon

Publisert: 05.11.2018

Mange bedrifter med offentlig tilknytning har Offentlig tjenestepensjon (OfTP).

Pensjonsreformen for offentlig sektor er nå vedtatt og innebærer at tjenestepensjoner også for offentlig ansatte blir harmonisert med de prinsippene som gjelder for pensjonsreformen generelt og som allerede har vært gjeldende i private bedrifter siden 2011.

Illustrasjon fra Hegnar.no

Restriksjon på bruk av tittel har liten effekt

Publisert: 11.09.2018

Justis- og beredskapsdepartementets har presentert et forslag til ny finansavtalelov. Målet med endringene er å sørge for at færre skal havne i alvorlige gjeldsproblemer.

Forslaget som har fått mest omtale er er at selskaper som selger finansprodukter ikke får anledning til å ha ansatte med tittelsen Finansrådgiver.

Vi mener forslaget vil ha begrenset effekt. Det avgjørende er at kundene selv blir i stand til å skille en selger fra en rådgiver.

Samarbeid med Econa

Publisert: 06.09.2018

Pensjonseksperten AS og Econa er enig om at vi skal utføre leverandøruavhengig pensjonsrådgivning for Econas medlemmer.

Samarbeidet er basert på en felles forståelse av at det nye pensjonssystemet forutsetter langt tyngre økonomisk forståelse enn hva det gamle pensjonssystemet gjorde.

Optimal fordeling mellom lønn og utbytte før pensjonsuttak

Optimal lønn når pensjonsuttak starter

Publisert: 17.08.2018

Eiere av AS kan selv bestemme hvordan selskapets overskudd skal utbetales fordelt på lønn og utbytte.

Hvilken fordeling som er optimal avhenger bl.a. av eierens kjønn, bosted, årskull og opptjeningshistorikk.

Dette optimumet forskyver seg fra det tidspunktet eieren velger å starte uttak av alderspensjon, f.eks. fra fylte 62 år.

For å illustrere denne effekten benyttes følgende eksempel:

Sider

Bokmerk og del