Du er her

Individuell pensjonsrådgivning

Våre konsepter for Individuell pensjonsrådgivning

Pensjon representerer store verdier. Normale karrierer resulterer i pensjonsopptjening verdt 8 – 12 millioner, men mange har ennå mye større pensjonsrettigheter.

Pensjonsreformen har medført at hver enkelt framtidig pensjonist må ta valg som har store konsekvenser for framtidige pensjonsutbetalinger. Vi ser at mange tar feil beslutninger og taper pensjonsrettigheter. Enkelte ender opp i en situasjon med en livslang dårlig pensjonsøkonomi.

Feil valg skyldes delvis at man har basert sin planlegging på «gratis» pensjonsrådgivning i banken eller at man stoler på mangelfulle pensjonskalkulatorer.

Vi ønsker å bruke dette nettstedet og våre nyhetsbrev til å gi gratis generell informasjon om pensjon og å påpeke situasjoner hvor personer må være spesielt oppmerksomme.

I tillegg har vi utviklet to konsepter for individuell pensjonsrådgivning:

 • Pensjonssamtale
 • Individuell pensjonsvurdering

Pensjonssamtale

Pensjonssamtale er et konsept hvor vi setter av en halvtime til å besvare generelle og spesifikke spørsmål om klients pensjonssituasjon på telefonen.

For ektefeller er dette oftest tilstrekkelig tid til å svare på spørsmål for begge to.

En slik halvtimes pensjonssamtale koster 1.000 kr (800 kr + mva).

Individuell Pensjonsvurdering

Individuell pensjonsvurdering er en svært grundig gjennomgang av klientens pensjonssituasjon og resulterer i en skriftlig rapport.

Rapporten består av en beskrivelse av hvert enkelt av de relevante pensjonselementene, konkrete anbefalinger samt detaljerte pensjonsberegninger for aktuelle scenarier.  

Gjennom mange år har vi utarbeidet sjekklister som vi går igjennom for å identifisere «fallgruber og smutthull». En individuell pensjonsvurdering vil altså gi svar og anbefalinger på spørsmål langt utover det som oppdragsgiver selv er oppmerksom på.

Denne rådgivningen avsluttes med et telefonmøte hvor vi går igjennom rapporten for å være sikker på at alt er riktig forstått.

Ytterligere informasjon om konseptet Individuell pensjonsvurdering:

 • Hvem trenger en Individuell pensjonsvurdering?
  Våre kunder kjennetegnes ved manglende tillit til at diverse pensjonskalkulatorer er i stand til å beskrive deres pensjonssituasjon.
  De ønsker å få oversikt over sin pensjonsøkonomi og være sikker på at de ikke går glipp av gratis eller billig pensjonsopptjening.

  Her finner du en mer konkret beskrivelse av hvilke personer som har spesiell nytte av en Individuell pensjonsvurdering.
   
 • Hva omfatter en Individuell pensjonsvurdering?
  Individuell pensjonsvurdering er en skriftlig rapport på typisk 15 til 25 sider som består av tre deler. 

  Første del er en detaljert gjennomgang og beskrivelse av hvert enkelt relevant pensjonselement. Det forklares i rimelig detalj hvordan størrelsen på hver enkelt pensjon beregnes.
  Det er denne typen forklaring som gjør kunder selv i stand til å forstå at det f.eks. er svært lønnsomt å pensjonere seg i oktober i stedet for september.

  I del to forklares generelle prinsipper som er relevant for pensjonister, f.eks. skatt og levealdersforventning.

  Avslutningsvis kommer selve pensjonsberegningene. Det blir utført detaljerte pensjonsberegninger for ulike kombinasjoner av videre pensjonsopptjening (altså pensjonstidspunkt og evt. gradvis nedtrapping) og pensjonsuttak (balansert eller forsert). Typisk blir det gjort beregninger for 6 til 12 slike relevante scenarier.
  Hovedhensikten med disse beregningene er å vise hvordan brutto og netto utbetaling (altså før og etter skatt) endrer seg i overgangsperioden fra 100% arbeidstaker til 100% pensjonist.
   
 • Hvilke koster en slik rådgivning?
  Kostnaden for en Individuell pensjonsvurdering ligger normalt i intervallet 4 – 12.000 kroner (ekskl. mva).
  Her finner du en fullstendig oversikt over betingelsene og noen eksempler som gjør det mulig å estimere prisen i ditt tilfelle.

  Om ønskelig kan vi avtale en fast pris etter at relevant informasjon er mottatt.
   
 • Hvilke data trenger vi?
  Utgangspunktet er at vi ikke har tilgang til informasjon om klienten overhode.
  Alle data som pensjonsvurderingen skal baseres på, må enten fremskaffes av klienten selv eller klienten må fremskaffe relevante fullmakter slik at vi kan innhente opplysninger.

  Vi har laget en oversikt over hvilke data vi trenger for å utarbeide en Individuell pensjonsvurdering.

  Det er viktig å skille mellom historien og framtiden: Opplysninger om hva som har skjedd og hvilken pensjonsopptjening som har resultert av tidligere ansettelsesforhold er enkelt å framskaffe.

  Framtidige pensjonsutbetalinger vil imidlertid i stor grad avhenge av de valg man foretar seg nå og gjennom resten av karrieren. Grunnen til at man ønsker å få utarbeidet en individuell pensjonsvurdering er gjerne at man står overfor ulike alternative veivalg som man ønsker å få beregnet konsekvenser av. Derfor er vi spesielt opptatt av at relevante scenarier blir beskrevet på en god måte.

Bokmerk og del