Du er her

Marginalskattesatser for 2018

  • Marginalskattesats for pensjonsinntekt uten samtidig lønnsinntekt
     Marginalskattesats for pensjonsinntekt uten samtidig lønnsinntekt
  • Marginalskattesats for lønnsinntekt uten samtidig pensjonsinntekt
     Marginalskattesats for lønnsinntekt uten samtidig pensjonsinntekt
Publisert: 02.01.2018

Etter at statsbudsekket for 2018 ble ferdigforhandlet og vedtatt er det mulig å beregne hvilke marginalskattesatser som gjelder.

I bildekarusellen vises marginalskattesatser for hhv. pensjonsinntekt og lønnsinntekt. I begge beregningene er det lagt til grunn at man kun har en type inntekt.

Det er naturligvis kun mindre endringer i forhold til foregående år og prinsippet om at mange betaler en vesentlig høyere marginalskattesats på pensjonsinntekt enn de noen gang har betalt som lønnsmottaker gjelder fortsatt.

Spesielt gjelder dette når man beregner "ekte" marginalskatt på lønnsinntekt, hvor man altså tar hensyn til at lønn under 7,1 G er pensjonsgivende.

Tags:

Bokmerk og del