Samarbeid med Econa

Econa - Av og for økonomer

Econa - Av og for økonomer

Pensjonseksperten AS og Econa er enig om at vi skal utføre leverandøruavhengig pensjonsrådgivning for Econas medlemmer.

Samarbeidet er basert på en felles forståelse av at det nye pensjonssystemet forutsetter langt tyngre økonomisk forståelse enn hva det gamle pensjonssystemet gjorde.
Pensjonsreformen har med andre ord medført at virket som pensjonsrådgiver krever langt mer økonomisk enn juridisk kompetanse.

Samarbeidet innebærer at medlemmer i Econa får rabatterte priser på vår rådgivning. Econa vil i løpet av kort tid presentere avtalens innhold for sine medlemmer.

Daglig leder i Pensjonseksperten AS har vært medlem av Econa (og Siviløkonomforeningen) siden studietiden.

Pensjon er vanskelig selv for økonomer ...

Bokmerk og del