Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig?

Om å planlegge slik at man kan videreføre levestandard inn i pensjonstilværelsen

Dette er en gjenganger blant spørsmålene vi får og er nok oftest uttrykk for ektefølt frustrasjon over et vanskelig tema med komplisert regelverk og utilgjengelig begrepsbruk.
Leverandørenes utrettelige budskap om etablering av individuell pensjonssparing bidrar selvsagt også til å skape usikkerhet blant fremtidige pensjonister.

Ettersom det ikke finnes to personer som er like i forhold til pensjon, er det umulig å svare generelt og allmenngyldig på denne typen spørsmål.
Like fullt har vi tatt utfordringen og skal prøve å gi et svar på hvor mye pensjon man egentlig trenger.
Vi har funnet ut at det lønner seg å begynne i motsatt ende – nemlig å spørre hvor høyt forbruk man vil ha som pensjonist.

Deretter må man beregne hvor mye brutto pensjon (før skatt) man trenger for å sitte igjen med en netto utbetalt pensjon (etter skatt) som tilsvarer dette forbruket.
Ytterligere en utfordring er naturligvis at kostnadene er husholdningsbasert, ikke individbasert. Følgelig må beregningen av nødvendig og tilstrekkelig netto utbetalt pensjon gjøres for begge husholdningsmedlemmene samlet, ikke hver for seg.

Dersom man legger til rette for en slik beregning før man kommer inn i den perioden som er mest pensjonsmessig kritisk – nemlig siste halvdel av femtiårene – har man et verktøy som tillater en langsiktig planlegging av siste del av karrieren, overgangen til pensjon og de første årene som pensjonist.

Vi kaller dette Generalplan Pensjon.

Om man ikke ønsker å utarbeide en slik detaljert generalplan for seg og sin familie, så kan man planlegge ut fra følgende forenklede prinsipp som vil gjelde for de fleste:

Sørg for at man er gjeldfri og at man har økonomisk selvstendige barn på det tidspunktet man slutter å jobbe.

Er disse to vilkårene oppfylt, vil man være i stand til å videreføre den levestandarden man har som yrkesaktiv inn i pensjonstilværelsen.

Kommentar 02-06-2020:
Generalplan Pensjon tilbys ikke lenger, men teorien forklares i våre seminarer og tilbakemeldingene vi får gir inntrykk av at dette er svært oppklarende for personer som har 10 til 15 år igjen av sin yrkesaktive karriere.

Bokmerk og del