Fra 1. mai er 96.883 kr det nye tallet

Det nye grunnbeløpet

Det nye grunnbeløpet

Regulering av pensjoner under utbetaling

Forholdet mellom det gamle og det nye grunnbeløpet er 1,034699, altså en økning på 3,47 prosent.

La oss ta de enkleste tilfellene først:

Dersom du starter uttaket av alderspensjonen i mai, så skal pensjonen (i G) multipliseres med det nye grunnbeløpet direkte.

Relativt enkelt er det også dersom du allerede har hatt 100% uttak av alderspensjon gjennom hele den foregående året.

Pensjoner under utbetaling skal reguleres med grunnbeløpet "fratrukket 0,75 prosent". Denne formuleringen gir grunn til å tro at pensjonen skal reguleres 2,72 prosent.

Riktig er imidlertid: 1,034699 * (1 - 0,75%) som tilsier at pensjonen skal økes med 2,69 prosent.

Fratrekket skal imidlertid reduseres dersom den gjennomsnittlige uttaksgraden gjennom de siste 12 månedene er forskjellig fra det uttaket du har i mai.

Om du f.eks. gjennom hele foregående år hadde en uttaksgrad på 70% og denne ble økt til 100% ved sist nyttår, så er gjennomsnittlig uttak siste år på 80%.

I dette tilfellet skal pensjonen fra april til mai reguleres med et fratrekk på 0,75% * 80%/100% = 0,60%

Riktig justering blir da: 1,034699 * (1 - 0,60%) som tilsier at pensjonen skal økes med 2,85 prosent.

Men så enkelt som beskrevet over er det likevel selvsagt ikke:

Grunnbeløpet blir nemlig fastsatt så sent i mai at Nav ikke rekker å utbetale Mai-pensjonene basert på det nye grunnbeløpet.

Juni utbetalingen er altså den første måneden hvor pensjonene blir beregnet basert på det oppjusterte grunnbeløpet og samtidig får man etterbetalt oppjusteringen for foregående måned også.

Grunnbeløp for året 2018

Det gjennomsnittlige grunnbeløpet for året beregnes som et veid gjennomsnitt av det grunnbeløpet som gjelder i de første fire månedene og det som gjelder fra mai og utover.

Når reguleringen i mai foreligger, er det derfor mulig å beregne hva årets gjennomsnittlige grunnbeløp blir. Og i 2018 blir det altså 95.800 kr.

For næringsdrivende som har organisert sin virksomhet som AS og har mål om å ta ut en lønn på 7,1 G og overskytende som utbytte (som vil være fornuftig for personer født i 1963 og senere), blir optimal inntekt i 2018 altså 680.180 kr.

Stikkord

Bokmerk og del