10 år i tjeneste for fremtidige pensjonister

Pensjonseksperten AS har nå levert pensjonsrådgivning til fremtidige pensjonister i 10 år og vi markerer dette ved å etablere en ny hjemmeside.

Den informasjonen som lå på den gamle siden er ikke lenger tilgjengelig, men vil i løpet av de kommende ukene og månedene bli oppdatert og publisert på nytt igjen.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev hvor vi vi jevnlig vil legge ut informasjon om problemstillinger som har med pensjon å gjøre. Om det ikke er relevant for deg, så er det kanskje relevant for noen du kjenner.

Som mottaker av våre nyhetsbrev, kan du i løpet av våren altså forvente å motta informasjon om: 

 • Offentlig ansatte tjener lite på å jobbe etter fylte 62 år
 • Høyere marginalskattesats på pensjon enn på inntekt
 • Pensjon for deltakere i ansvarlige selskaper
 • For denne 62-åringen er en uførediagnose verdt 3,8 millioner
 • Superlønnsom jobbing 62+ er ikke bare positivt
 • Slik velger du mellom AFP og uføreytelser i privat sektor
 • Verdien av pensjonsopptjening påvirker hva som er optimal fordeling mellom lønn og utbytte
 • Hvor mye pensjon trenger jeg for å kunne opprettholde levestandarden?
 • Slik velger du mellom AFP og uføreytelser i offentlig sektor
 • Hvor mye pensjonsopptjening kreves for å kunne starte uttak ved 62 år?
 • Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe
 • Effektiv pensjonssparing: De beste pensjonene kjøpes ikke i banken ...
 • Mange offentlig ansatte født før 1959 tror de er skjermet for effekten av levealdersjusteringen
 • Tidligpensjon til jordbrukere
 • Fra ytelse til innskudd: Hvor stort må kompensasjonsbeløpet være for at du skal unngå tap?
 • Tapte 800.000 kroner i pensjonsopptjening som følge av befalsskole
 • Slik bør innskuddspensjonen forvaltes
 • Pensjonstrygden for sjømenn (PTS)
 • Mange bedrifter sitter med utdaterte pensjonsavtaler
 • Fleksibelt uttak av pensjon - hva er mulig og hva er lønnsomt?
 • Diverse former for individuell pensjonssparing
 • Skal opptjente pensjonsrettigheter deles ved samlivsbrudd og i tilfelle hvordan?
 • Fra ytelse til innskudd: Hva bør du gjøre dersom du får velge?
 • Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd
 • Folketrygdens beregningsmodell forleder pensjonister til å starte pensjonsuttak fra 62 år
 • "Ekte" satser for marginalskatt på lønnsinntekt i 2016
 • Hva er riktig pris på pensjonsrådgivning og hvorfor spriker prisene så mye?
 • 40 prosent av bedriftenes pensjonskostnader blir aldri til pensjon for de ansatte

Artiklene vil ikke nødvendigvis bli publisert i denne rekkefølgen og noen av disse temaene vil kun bli behandlet i nyhetsbrev.

Bokmerk og del