november 2018

Feil i mange lederpensjoner

Lederpensjoner er den tredje formen for bedriftsbetalte pensjoner og kommer altså på toppen av tjenestepensjoner og AFP. Mange slike avtaler er utdaterte og innebærer at det er uklart hvilken pensjon ordningen faktisk skal levere. I tillegg har bedriften i mange tilfeller oppfylt sin forpliktelse på en måte som innebærer at lederen skulle beskattet pensjonsverdien ved opptjening. Ledere sitter altså med pensjonsrettigheter verdt millioner som skulle vært innberettet og beskattet som lønn allerede for mange år siden.

Bokmerk og del