april 2016

AFP-forvirring i Expert-konflikten

Pressedekningen i kjølvannet av at Expert-kjeden varsler oppsigelse av tariffavtalen bidrar ikke akkurat til å øke kunnskapsnivået om denne særegne pensjonsordningen. F.eks. er uttalelsen om å utstede en «fripolise som kompenserer for bortfallet av AFP-ordningen» fullstendig meningsløs. Saken gir imidlertid en god mulighet til å forklare hvorfor AFP er håpløst ugunstig for enkelte og ekstremt lønnsom for andre. Blant annet selvstendig næringsdrivende.

Etterregistrering av omsorgsopptjening for kvinner født før 1954

Kvinner som omfattes av de nye opptjeningsreglene i folketrygden og som har født barn før 1992 må sjekke at omsorgsopptjeningen for disse barna er blitt registrert som pensjonsgrunnlag i folketrygden. Dette gjelder altså kvinner født i 1954 og senere. Kvinner som er født i perioden 1948 til 1953 kan imidlertid også tape mye penger dersom dette grunnlaget ikke blir medregnet. I eksempelet her snakker vi om 151.700 kroner. Registreringsskjemaet heter «NAV 03-16.01»

Bokmerk og del