Du er her

For privatpersoner

En stor del av våre klienter er privatpersoner som befinner seg i en situasjon hvor pensjonsportalene ikke gir tilstrekkelige svar. I slike tilfeller benytter vi en spesiell type rådgivning som vi kaller Individuell pensjonsvurdering. Målet med denne rådgivningen er at kunden skal få svar på alle spørsmål han har om egen pensjonssituasjon. Ofte avdekkes muligheter og risikoområder som klienten selv ikke var oppmerksom på.

Kort fortalt fungerer denne rådgivningen på følgende måte:

  • Klienten beskriver sin spesielle situasjon. 
  • På grunnlag av dette setter vi opp en oversikt over hvilken informasjon og fullmakter vi trenger.
  • Når vi har mottatt informasjon og fullmakter setter vi sammen en rapport som beskriver de enkelte pensjonselementene i detalj og beregner årlige framtidige brutto og netto utbetalinger fra lønn og pensjoner basert på relevante scenarier.
  • Rapporten oversendes til klienten.
  • Når klienten har satt seg godt inn i innholdet, avslutter vi rådgivningen med en telefongjennomgang som sikrer at alle deler av innholdet er fullt ut forstått.

Denne måten å gjennomføre rådgivningen på innebærer at vi ikke er avhengig av "fysiske møter" og våre klienter befinner seg derfor over hele landet.

Mer informasjon om Individuell pensjonsvurdering, blant annet hvem denne rådgivningen spesielt passer for, finner du her.

Er dette interesant for deg eller ønsker du ytterligere informasjon, så kontakt oss!

Bokmerk og del