Du er her

Nyhetsarkiv

Sykepleiere har helt spesielle pensjonsrettigheter

Sykepleiere og pensjon

Publisert: 04.01.2017

Sykepleiernes pensjonsrettigheter er basert på en egen lov fra starten av 1960-tallet.

Dette innebærer bl.a. at sykepleiere står overfor helt andre valg enn «offentlig ansatte».

En spesiell gruppe av sykepleiere går glipp av svært store pensjoner på grunn av at de ikke kjenner til hvilke pensjonsrettigheter de har og hvordan disse opptjenes.

Marginalskatt på pensjonsinntekt

Høyere marginalskattesats på pensjon enn på inntekt

Publisert: 02.01.2017

Det er en utbredt misforståelse at pensjon nesten er fritatt for beskatning.

Figuren til høyre viser at marginalskattesatsen for pensjoner over 185.000 kroner i all hovedsak er på 37,5 prosent eller høyere. I ett intervall er den sågar over 47%!

Sammenheng mellom uføretrygd og uførepensjon

Siste frist for omdanning av bedriftens uførepensjon

Publisert: 04.12.2016

Reglene for bedriftsbetalte uførepensjoner ble endret med virkning fra januar 2016.

Bedriftene har ett år på seg for å tilpasse seg de nye reglene. Det innebærer at det er under en måned igjen til fristen utløper.

Her har vi samlet den informasjonen HR-personell og tillitsvalgte som et minimum må være oppmerksom på!

I hvilken måned bør pensjonsuttaket starte?

Hvilken måned lønner det seg å slutte å jobbe?

Publisert: 21.11.2016

Hvert år slutter over 50.000 personer å jobbe for å bli alderspensjonister.

Ettersom verdien av den årlige pensjonsopptjeningen ikke fordeles likt over alle årets tolv måneder, kan du tape mange hundre tusen pensjonskroner på å velge feil avskjedsmåned.

Hva kjennetegner en «effektiv pensjonsopptjening»?

Publisert: 15.07.2016

Mange tror at ulike typer av pensjonsopptjening kan plasseres på en skala fra «billig for bedriften og dårlig for de ansatte» til «dyr for bedriften og god for de ansatte».

Sannheten er imidlertid at det i tillegg også finnes «billig og bra» og «dyr og dårlig». En pensjonsopptjening som gir mye pensjon i forhold til kostnaden, kaller vi en «effektiv pensjonsopptjening».

Desidert størst potensiale for å oppnå en effektiv pensjonsopptjening finner man i vilkårsbaserte pensjonsordninger.

Pensjon for leger og tannleger

Publisert: 10.06.2016

Næringsdrivende leger og tannleger har svært gode forutsetninger for å kvalifisere seg for en pensjonsordning de uansett bidrar tungt til finansiering av.

Men svært få benytter seg av muligheten.

AFP-forvirring i Expert-konflikten

Publisert: 07.04.2016

Pressedekningen i kjølvannet av at Expert-kjeden varsler oppsigelse av tariffavtalen bidrar ikke akkurat til å øke kunnskapsnivået om denne særegne pensjonsordningen. F.eks. er uttalelsen om å utstede en «fripolise som kompenserer for bortfallet av AFP-ordningen» fullstendig meningsløs.

Saken gir imidlertid en god mulighet til å forklare hvorfor AFP er håpløst ugunstig for enkelte og ekstremt lønnsom for andre.

Blant annet selvstendig næringsdrivende.

Pensjonsgrunnlag med omsorgsopptjening

Etterregistrering av omsorgsopptjening for kvinner født før 1954

Publisert: 01.04.2016

Kvinner som omfattes av de nye opptjeningsreglene i folketrygden og som har født barn før 1992 må sjekke at omsorgsopptjeningen for disse barna er blitt registrert som pensjonsgrunnlag i folketrygden. Dette gjelder altså kvinner født i 1954 og senere.

Kvinner som er født i perioden 1948 til 1953 kan imidlertid også tape mye penger dersom dette grunnlaget ikke blir medregnet. I eksempelet her snakker vi om 151.700 kroner.

Registreringsskjemaet heter «NAV 03-16.01»

Sider

Bokmerk og del