Du er her

Nyhetsarkiv

Aksjesparekonto kan etableres fra 1. september

Publisert: 28.06.2017

Aksjesparekonto er et nytt regelverk som innebærer at privatpersoner kan etablere en sparing hvor gevinsten først beskattes når gevinsten tas ut av kontoen. Dette til forskjell fra tradisjonell plassering i aksjer og fondsandeler, hvor gevinsten på den enkelte aksjen beskattes løpende.

Det er spesielt viktig å være oppmerksom på overgangsreglene som innebærer at man har mulighet til å overføre eksisterende beholdning av aksjer og fondsandeler inn på en ny aksjesparekonto. Dette må imidlertid gjøres før utgangen av året.

Hvem passer Aksjesparekonto for og i hvilke tilfeller vil det lønne seg å overføre beholdning?

5 tanker om Silvers havari

Publisert: 21.02.2017

Sist uke ble det kjent at Finansdepartementet ikke var imponert over Silvers forsøk på å oppfylle kapitalkravene som følger av Solvens II.

Følgelig blir selskapet satt under offentlig administrasjon.

Nedenfor beskriver jeg kort fem tanker om den situasjonen som er oppstått.

OSEBX i perioden 2008 til 2016

Indeksfond leverer over 9% avkastning

Publisert: 19.02.2017

Alle indeksfond som følger hovedindeksen på Oslo Børs har levert en årlig avkastning på over 9% i perioden 2008 til 2016.

Individuell Pensjonsvurdering

Publisert: 02.02.2017

Pensjon representerer store verdier. Normale karrierer resulterer i pensjonsrettigheter verdt 6 – 10 millioner, men i mange tilfeller ser vi totale pensjonsrettigheter verdt over det dobbelte av dette. 

Mange personer befinner seg i en spesiell situasjon hvor portalene ikke gir tilstrekkelig informasjon. Andre må foreta valg som har store konsekvenser for pensjonsrettigheter og trenger et bedre beslutningsgrunnlag enn det pensjonskalkulatorene kan levere.

Det er for slike situasjoner vi har utviklet rådgivningskonseptet Individuell pensjonsvurdering.

Optimalt uttak av lønn, hhv. uten og med hensyn til verdien av opptjent pensjon

Hvor mye lønn bør eiere av AS ta ut?

Publisert: 09.01.2017

Etter pensjonsreformen er mange næringsdrivende og eiere av AS blitt rådet til å ta ut 7,1 G i lønn og overskytende i utbytte.

Hva som er optimalt uttak av lønn avhenger av kjønn, årskull, opptjeningshistorikk i folketrygden og hvor i landet man bor. 

Ved hjelp av et konkret eksempel viser vi her at optimalt lønnsnivå kan være mye høyere enn 7,1 G og at man taper mye på å følge et generelt råd.

Sykepleiere har helt spesielle pensjonsrettigheter

Sykepleiere og pensjon

Publisert: 04.01.2017

Sykepleiernes pensjonsrettigheter er basert på en egen lov fra starten av 1960-tallet.

Dette innebærer bl.a. at sykepleiere står overfor helt andre valg enn «offentlig ansatte».

En spesiell gruppe av sykepleiere går glipp av svært store pensjoner på grunn av at de ikke kjenner til hvilke pensjonsrettigheter de har og hvordan disse opptjenes.

Marginalskatt på pensjonsinntekt

Høyere marginalskattesats på pensjon enn på inntekt

Publisert: 02.01.2017

Det er en utbredt misforståelse at pensjon nesten er fritatt for beskatning.

Figuren til høyre viser at marginalskattesatsen for pensjoner over 185.000 kroner i all hovedsak er på 37,5 prosent eller høyere. I ett intervall er den sågar over 47%!

Sammenheng mellom uføretrygd og uførepensjon

Siste frist for omdanning av bedriftens uførepensjon

Publisert: 04.12.2016

Reglene for bedriftsbetalte uførepensjoner ble endret med virkning fra januar 2016.

Bedriftene har ett år på seg for å tilpasse seg de nye reglene. Det innebærer at det er under en måned igjen til fristen utløper.

Her har vi samlet den informasjonen HR-personell og tillitsvalgte som et minimum må være oppmerksom på!

Sider

Bokmerk og del