Du er her

Nyhetsarkiv

Individuell Pensjonsvurdering

Publisert: 02.02.2017

Pensjon representerer store verdier. Normale karrierer resulterer i pensjonsrettigheter verdt 6 – 10 millioner, men i mange tilfeller ser vi totale pensjonsrettigheter verdt over det dobbelte av dette. 

Mange personer befinner seg i en spesiell situasjon hvor portalene ikke gir tilstrekkelig informasjon. Andre må foreta valg som har store konsekvenser for pensjonsrettigheter og trenger et bedre beslutningsgrunnlag enn det pensjonskalkulatorene kan levere.

Det er for slike situasjoner vi har utviklet rådgivningskonseptet Individuell pensjonsvurdering.

Optimalt uttak av lønn, hhv. uten og med hensyn til verdien av opptjent pensjon

Hvor mye lønn bør eiere av AS ta ut?

Publisert: 09.01.2017

Etter pensjonsreformen er mange næringsdrivende og eiere av AS blitt rådet til å ta ut 7,1 G i lønn og overskytende i utbytte.

Hva som er optimalt uttak av lønn avhenger av kjønn, årskull, opptjeningshistorikk i folketrygden og hvor i landet man bor. 

Ved hjelp av et konkret eksempel viser vi her at optimalt lønnsnivå kan være mye høyere enn 7,1 G og at man taper mye på å følge et generelt råd.

Sykepleiere har helt spesielle pensjonsrettigheter

Sykepleiere og pensjon

Publisert: 04.01.2017

Sykepleiernes pensjonsrettigheter er basert på en egen lov fra starten av 1960-tallet.

Dette innebærer bl.a. at sykepleiere står overfor helt andre valg enn «offentlig ansatte».

En spesiell gruppe av sykepleiere går glipp av svært store pensjoner på grunn av at de ikke kjenner til hvilke pensjonsrettigheter de har og hvordan disse opptjenes.

Marginalskatt på pensjonsinntekt

Høyere marginalskattesats på pensjon enn på inntekt

Publisert: 02.01.2017

Det er en utbredt misforståelse at pensjon nesten er fritatt for beskatning.

Figuren til høyre viser at marginalskattesatsen for pensjoner over 185.000 kroner i all hovedsak er på 37,5 prosent eller høyere. I ett intervall er den sågar over 47%!

Sammenheng mellom uføretrygd og uførepensjon

Siste frist for omdanning av bedriftens uførepensjon

Publisert: 04.12.2016

Reglene for bedriftsbetalte uførepensjoner ble endret med virkning fra januar 2016.

Bedriftene har ett år på seg for å tilpasse seg de nye reglene. Det innebærer at det er under en måned igjen til fristen utløper.

Her har vi samlet den informasjonen HR-personell og tillitsvalgte som et minimum må være oppmerksom på!

Hva kjennetegner en «effektiv pensjonsopptjening»?

Publisert: 15.07.2016

Mange tror at ulike typer av pensjonsopptjening kan plasseres på en skala fra «billig for bedriften og dårlig for de ansatte» til «dyr for bedriften og god for de ansatte».

Sannheten er imidlertid at det i tillegg også finnes «billig og bra» og «dyr og dårlig». En pensjonsopptjening som gir mye pensjon i forhold til kostnaden, kaller vi en «effektiv pensjonsopptjening».

Desidert størst potensiale for å oppnå en effektiv pensjonsopptjening finner man i vilkårsbaserte pensjonsordninger.

Pensjon for leger og tannleger

Publisert: 10.06.2016

Næringsdrivende leger og tannleger har svært gode forutsetninger for å kvalifisere seg for en pensjonsordning de uansett bidrar tungt til finansiering av.

Men svært få benytter seg av muligheten.

AFP-forvirring i Expert-konflikten

Publisert: 07.04.2016

Pressedekningen i kjølvannet av at Expert-kjeden varsler oppsigelse av tariffavtalen bidrar ikke akkurat til å øke kunnskapsnivået om denne særegne pensjonsordningen. F.eks. er uttalelsen om å utstede en «fripolise som kompenserer for bortfallet av AFP-ordningen» fullstendig meningsløs.

Saken gir imidlertid en god mulighet til å forklare hvorfor AFP er håpløst ugunstig for enkelte og ekstremt lønnsom for andre.

Blant annet selvstendig næringsdrivende.

Sider

Bokmerk og del