Du er her

Nyhetsarkiv

OSEBX med trendkanal

På tide å selge?

Publisert: 10.11.2017

OSEBX har nå klatret ut av trendkanalen den stort sett har befunnet seg i de siste ni årene.

Etterregistrering av omsorgsgrunnlag

Unnfallenhet fra Nav medfører at mange mister pensjonsrettigheter

Publisert: 18.08.2017

Nav får mye skryt for sin informasjon til framtidige pensjonister. Den er ikke berettiget.

6 år etter at pensjonsreformen trådte i kraft er det fortsatt store feil og mangler i Nav sin pensjonsportal og mange går glipp av opptjente pensjoner.

Her er tre eksempler hentet fra individuelle pensjonsvurderinger vi har utført etter sommerferien.

Pensjonsopptjening på grunnlag av omsorg for egne barn

Overførte omsorgspoeng og økte pensjonen med en halv million

Publisert: 02.08.2017

Overføring av omsorgsopptjening er enkelt og kan være ekstremt lønnsomt.

Se hvordan Per Olav og hans ektefelle Linnea økte parets totale pensjonsbeholdning med over 500.000 kroner ved å plassere omsorgsopptjeningen optimalt.

Det er bare å stålsette seg for massiv markedsføring av Ny IPS

Publisert: 10.07.2017

Reglene for ny Individuell Pensjonssparing (IPS) blir vedtatt i løpet av høsten. Ny IPS er kraftig forbedret i forhold til den gamle ordningen, men dersom du er uoppmerksom er det kun leverandøren som får gevinsten, ikke du.

I eksempelet nedenfor viser vi hvordan leverandøren kan tjene en halv million bare i forvaltningsavgifter på din pensjonssparing.

Aksjesparekonto kan etableres fra 1. september

Publisert: 28.06.2017

Aksjesparekonto er et nytt regelverk som innebærer at privatpersoner kan etablere en sparing hvor gevinsten først beskattes når gevinsten tas ut av kontoen. Dette til forskjell fra tradisjonell plassering i aksjer og fondsandeler, hvor gevinsten på den enkelte aksjen beskattes løpende.

Det er spesielt viktig å være oppmerksom på overgangsreglene som innebærer at man har mulighet til å overføre eksisterende beholdning av aksjer og fondsandeler inn på en ny aksjesparekonto. Dette må imidlertid gjøres før utgangen av året.

Hvem passer Aksjesparekonto for og i hvilke tilfeller vil det lønne seg å overføre beholdning?

5 tanker om Silvers havari

Publisert: 21.02.2017

Sist uke ble det kjent at Finansdepartementet ikke var imponert over Silvers forsøk på å oppfylle kapitalkravene som følger av Solvens II.

Følgelig blir selskapet satt under offentlig administrasjon.

Nedenfor beskriver jeg kort fem tanker om den situasjonen som er oppstått.

OSEBX i perioden 2008 til 2016

Indeksfond leverer over 9% avkastning

Publisert: 19.02.2017

Alle indeksfond som følger hovedindeksen på Oslo Børs har levert en årlig avkastning på over 9% i perioden 2008 til 2016.

Individuell Pensjonsvurdering

Publisert: 02.02.2017

Pensjon representerer store verdier. Normale karrierer resulterer i pensjonsrettigheter verdt 6 – 10 millioner, men i mange tilfeller ser vi totale pensjonsrettigheter verdt over det dobbelte av dette. 

Mange personer befinner seg i en spesiell situasjon hvor portalene ikke gir tilstrekkelig informasjon. Andre må foreta valg som har store konsekvenser for pensjonsrettigheter og trenger et bedre beslutningsgrunnlag enn det pensjonskalkulatorene kan levere.

Det er for slike situasjoner vi har utviklet rådgivningskonseptet Individuell pensjonsvurdering.

Optimalt uttak av lønn, hhv. uten og med hensyn til verdien av opptjent pensjon

Hvor mye lønn bør eiere av AS ta ut?

Publisert: 09.01.2017

Etter pensjonsreformen er mange næringsdrivende og eiere av AS blitt rådet til å ta ut 7,1 G i lønn og overskytende i utbytte.

Hva som er optimalt uttak av lønn avhenger av kjønn, årskull, opptjeningshistorikk i folketrygden og hvor i landet man bor. 

Ved hjelp av et konkret eksempel viser vi her at optimalt lønnsnivå kan være mye høyere enn 7,1 G og at man taper mye på å følge et generelt råd.

Sider

Bokmerk og del