Du er her

Nyhetsarkiv

13-åring

BSU gjør sommerjobben ekstremt lønnsom

Publisert: 24.01.2018

I 2018 kan ungdom født i 2001 eller tidligere tjene over 75.000 kroner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus på 13.500 kroner.
For de yngste ungdommene er det enda gunstigere: Barn født i årene 2002 til 2005 kan tjene over 99.000 skattefritt. Pensjonsbonusen blir da på hele 18.000 kroner.

For næringsdrivende med barn er dette så lønnsomt at myndighetene har begrenset hvor høy timelønn foreldrene kan betale.

Forledes til å tro at en liten IPS sikrer pensjonsøkonomien

Halvferdig pensjonsreform fører eldre inn i betalingsproblemer

Publisert: 09.01.2018

Pensjonsreformen har medført at fremtidige pensjonister må ta aktive valg som bestemmer framtidig pensjonsøkonomi.

Men framtidige pensjonister har ikke tilgang på balansert og uavhengig informasjon som er nødvendig for å ta gode beslutninger.

Det har oppstått et vakuum som bankene ikke bare utnytter til å selge dyre og dårlige pensjonsprodukter, men som også fører stadig flere eldre inn i en situasjon med betalingsproblemer og uopprettelig dårlig pensjonsøkonomi.

OSEBX med trendkanal

På tide å selge?

Publisert: 10.11.2017

OSEBX har nå klatret ut av trendkanalen den stort sett har befunnet seg i de siste ni årene.

Etterregistrering av omsorgsgrunnlag

Unnfallenhet fra Nav medfører at mange mister pensjonsrettigheter

Publisert: 18.08.2017

Nav får mye skryt for sin informasjon til framtidige pensjonister. Den er ikke berettiget.

6 år etter at pensjonsreformen trådte i kraft er det fortsatt store feil og mangler i Nav sin pensjonsportal og mange går glipp av opptjente pensjoner.

Her er tre eksempler hentet fra individuelle pensjonsvurderinger vi har utført etter sommerferien.

Pensjonsopptjening på grunnlag av omsorg for egne barn

Overførte omsorgspoeng og økte pensjonen med en halv million

Publisert: 02.08.2017

Overføring av omsorgsopptjening er enkelt og kan være ekstremt lønnsomt.

Se hvordan Per Olav og hans ektefelle Linnea økte parets totale pensjonsbeholdning med over 500.000 kroner ved å plassere omsorgsopptjeningen optimalt.

Det er bare å stålsette seg for massiv markedsføring av Ny IPS

Publisert: 10.07.2017

Reglene for ny Individuell Pensjonssparing (IPS) blir vedtatt i løpet av høsten. Ny IPS er kraftig forbedret i forhold til den gamle ordningen, men dersom du er uoppmerksom er det kun leverandøren som får gevinsten, ikke du.

I eksempelet nedenfor viser vi hvordan leverandøren kan tjene en halv million bare i forvaltningsavgifter på din pensjonssparing.

Aksjesparekonto kan etableres fra 1. september

Publisert: 28.06.2017

Aksjesparekonto er et nytt regelverk som innebærer at privatpersoner kan etablere en sparing hvor gevinsten først beskattes når gevinsten tas ut av kontoen. Dette til forskjell fra tradisjonell plassering i aksjer og fondsandeler, hvor gevinsten på den enkelte aksjen beskattes løpende.

Det er spesielt viktig å være oppmerksom på overgangsreglene som innebærer at man har mulighet til å overføre eksisterende beholdning av aksjer og fondsandeler inn på en ny aksjesparekonto. Dette må imidlertid gjøres før utgangen av året.

Hvem passer Aksjesparekonto for og i hvilke tilfeller vil det lønne seg å overføre beholdning?

5 tanker om Silvers havari

Publisert: 21.02.2017

Sist uke ble det kjent at Finansdepartementet ikke var imponert over Silvers forsøk på å oppfylle kapitalkravene som følger av Solvens II.

Følgelig blir selskapet satt under offentlig administrasjon.

Nedenfor beskriver jeg kort fem tanker om den situasjonen som er oppstått.

OSEBX i perioden 2008 til 2016

Indeksfond leverer over 9% avkastning

Publisert: 19.02.2017

Alle indeksfond som følger hovedindeksen på Oslo Børs har levert en årlig avkastning på over 9% i perioden 2008 til 2016.

Sider

Bokmerk og del